Baha®-benledningsimplantat

I mer än 35 år har Baha®-benledningsimplantat hjälpt människor över hela världen till en bättre hörsel. Baha-systemet använder kroppens naturliga förmåga att leda ljud genom ben, och kan ha en omedelbar, positiv effekt på din hörsel och kommunikation.

Din naturliga väg till hörsel

Mycket av det vi hör är ljudvågor i luften som når in till våra öron (luftledning), men en hel del är också vibrationer som leds genom skelettet (benledning). När personer med normal hörsel hör sin egen röst är det mesta av vad de hör ett resultat av benledning.

Problem i ytter- eller mellanörat kan blockera eller försvåra för ljudvågor att nå fram till innerörat. En hörapparat fungerar genom att tvinga tillräckligt mycket ljud genom dessa problemområden, medan benledningsimplantat i stället använder kroppens naturliga förmåga att leda ljud. Genom att utnyttja den här naturliga processen kan du höra bättre och tydligare än någonsin tidigare.

Baha users

Så här fungerar det

Till skillnad från hörapparater, som försöker tvinga ljudet genom den skadade delen av örat, använder ett Baha-system benledning för att överföra klart och tydligt ljud direkt till innerörat. Det finns idag två typer av Baha-system. Båda innehåller unika Cochlear-tekniker som har tagits fram för att hjälpa dig höra och kommunicera med tillförsikt.

  1. Ljudprocessorn fångar upp ljud i luften.
  2. Ljudprocessorn omvandlar ljudet till vibrationer och skickar dem genom distansen eller magnetkopplingen till det lilla implantatet.
  3. Implantatet överför vibrationerna genom skallbenet direkt till innerörat.

How the Baha System works

* Klicka här för fullständig information om Baha-systemet och dess komponenter.