Barn

Barn med hörselnedsättning ställs inför unika utmaningar i fråga om utbildning och personlig utveckling

Mother with young girl with cochlear implant

 

Flera oberoende studier visar att en tidig intervention med cochleaimplantat resulterar i ett tydligare talat språk och ökad talförståelse1.


Det är mycket viktigt att barn som föddes med grav hörselnedsättning och inte har haft möjlighet att lära sig att tala, får ett implantat så tidigt som möjligt. Starka bevis talar för att man uppnår bästa resultat om barnet får ett implantat innan två års ålder. Detta beror på att barnet då ges maximala möjligheter att kunna utveckla hörsel och talförmåga2

  1. McConkey Robbins A, Koch DB, Osberger MJ, Zimmerman-Phillips S, Kishon-Rabin L. Effect of age at cochlear implantation on auditory skill development in infants and toddlers. Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery 2004; 130: 570-574 
  2. Manrique M, Cervera-Paz FJ , Huarte A, et al. Advantages of cochlear implantation in prelingual deaf children before 2 years of age when compared with later implantation. Laryngoscope 2004; 114: 1462–1469