Indikationer

Information om indikationer och lämplighet för cochleaimplantat på vuxna och barn.

Friends in the kitchen

 

Kriterierna för vilka som kan vara kandidater till ett cochleaimplantat varierar från land till land och mellan de myndigheter som övervakar medicinsk utrustning (t.ex. TUV i EU, FDA i USA, TGA i Australien). Rådfråga alltid behörig myndighet för ditt land gällande kriterier för vilka som kan bli kandidat för cochleaimplantat.

Indikationerna och kontraindikationerna i Tillägg för Nucleus® 5 cochleaimplantat visas även här nedan. Cochleaimplantat är konstruerade för att återge en hörselupplevelse genom att elektriskt stimulera hörselnerven.

 

 

Nucleus cochlear implant diagram

Vuxna

Cochlear™ Nucleus® CI422 cochleaimplantat med rak elektrod är avsett för personer som är 18 år och äldre och som har bilateral, postlingual, sensorineural hörselnedsättning och som har begränsad nytta av hörapparater binauralt. Dessa personer har vanligtvis en måttlig till grav hörselnedsättning i de låga frekvenserna och grav (≥90 dB HL) hörselnedsättning i mellan- och högfrekvensområdet. Begränsad nytta definieras som taltestresultat på 50 % eller lägre registrerad öppen taluppfattning med förinspelat talmaterial, i det öra som ska implanteras.

Barn

Cochleaimplantat kan användas på barn som är mellan 12 och 24 månader gamla och som har grav sensorineural, binaural dövhet där hörapparater bilateralt bara uppvisar begränsad nytta. Barn som är två år och äldre kan uppvisa allvarlig till grav hörselnedsättning bilateralt. Hos yngre barn definieras begränsad nytta som en svag utveckling av grundläggande auditiva färdigheter även om rätt typ av hjälpmedel används och barnet har deltagit i intensiv hörselhabilitering under en tre till sex månader lång period. Vi rekommenderar att begränsad nytta ska kvantifieras med hjälp av svensk motsvarighet till Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS) eller Early Speech Perception (ESP). Hos äldre barn definieras begränsad nyttasom ≤ 30 % korrekt resultat på svensk motsvarighet till Multisyllabic Lexical Neighbourhood Test (MLNT) eller Lexical Neighbourhood Test (LNT), beroende på barnets kognitiva och lingvistiska färdigheter. Vi rekommenderar en tre till sex månader lång testperiod med hörapparat för barn utan tidigare erfarenhet av hörhjälpmedel.

Kontraindikationer

Ett cochleaimplantat indikeras inte för personer med följande besvär:

  1. dövhet på grund av skador på hörselnerven eller den centrala nervbanan
  2. aktiva infektioner i mellanörat
  3. avstannad utveckling av cochlean
  4. perforation av trumhinnan vid aktiv sjukdom i mellanörat.