Kliniska fall

Olika exempel på kliniska fall med cochleaimplantat.

Boy giving his mother a hug

 

Fall 1: Vuxen man

 

Clinical case graph of nucleus candidate Peter

Patient:  Peter/man
Ålder:       28

 

Hörselhistorik:

 • Helt döv från 2 års ålder till följd av meningit- se audiogram
 • Hörapparater provades ut vid 3 års ålder
 • Slutade att använda hörapparater vid 14 års ålder, eftersom han inte tyckte att de hjälpte
 • Utbildning: Skola för barn med hörselnedsättning
 • Det huvudsakliga kommunikationssättet var teckenspråk
 • Talet tydligt påverkat
 • Dålig läppavläsning
 • Lyssningstester -  visade ingen förmåga att förstå inspelade meningar eller ord
 • En nyligen utförd datortomografi visar att cochlean är normal

 

Varför är han här?

Peter jobbar som lagerarbetare och är frustrerad eftersom han inte kan bli befordrad. Han vill ha ett cochleaimplantat för att förbättra sin talförståelse och sitt tal samt för att kunna prata i telefon. Han har många döva vänner och en av dem har berättat att cochleaimplantat är farliga och att de kan orsaka ansiktsförlamning.

 

Frågor

 1. Vilka är de viktigaste frågorna i detta fall? (positiva/negativa)
 2. Vilka utvärderingar bör göras och varför?
 3. Tror du att teamet kommer att rekommendera ett cochleaimplantat? Motivera beslutet och motivera även (om tillämpligt) valet av sida.

 

Fall 2: Spädbarn

Patient: Isabella/kvinna
Ålder:      3 månader

 

Hörselhistorik

 • Hörselundersökningen samma dag som Isabella föddes visade att hon hade en hörselskada.
 • Började använda hörapparater vid tre månaders ålder
 • Vid en audiologisk bedömning (elektrofysiologiskt test) en månad senare fastställdes en sensorineural hörselskada (som minst svår till grav, eventuellt svårare)
 • Familj: äldre syster som också har en hörselnedsättning och som började använda ett cochleaimplantat vid 18 månaders ålder. Systern har visat stora framsteg.

 

Varför är hon här?

Familjen är högt motiverad och väldigt mån om att Isabella ska få ett implantat så snart som möjligt.

 

Frågor

 1. Vilka är de viktigaste frågorna i detta fall (positiva/negativa)?
 2. Vilka utvärderingar bör göras och varför?
 3. Tror du att teamet kommer att rekommendera ett cochleaimplantat? Skulle de rekommendera ett CI nu eller vid ett senare skede? Motivera beslutet och motivera även (om tillämpligt) valet av sida.

 

Fall 3: Vuxen man

 

Clinical case graph of nucleus candidate Paul

Patient: Paul/man
Ålder:      72 år

 

Hörselhistorik

 • Utvecklade Menieres sjukdom för 42 år sedan, med mycket svåra yrselattacker, tinnitus och fluktuerande hörselnedsättning på det högra örat. Hörselnedsättningen på det högra örat blev permanent vid 35 års ålder
 • Har aldrig använt hörapparat och har fram tills nyligen haft normal hörsel på det vänstra örat
 • Har nyligen börjat återfå symptom med fluktuerande hörselnedsättning (måttlig till svår) på det vänstra örat. Han försöker med hörapparat men när hörseln är som sämst går det inte så bra.
 • Taluppfattning med vänster öra (med hörapparat): 78 % när hörseln är bra, 38 % när hörseln är dålig. För det högra örat ligger taluppfattningen på 0 %, även med förstärkning.

 

Varför är han här?

Hans ÖNH-läkare har skickat honom för utredning hos CI-teamet.

 

Frågor

 1. Vilka är de viktigaste frågorna i detta fall? (positiva/negativa)
 2. Vilka utvärderingar bör göras och varför?
 3. Tror du att teamet kommer att rekommendera ett cochleaimplantat? Motivera beslutet och motivera även (om tillämpligt) valet av sida.

 

Fall 4: Barn

 

Clinical case graph of nucleus candidate Mary

Patient: Mary/kvinna
Ålder: Fyra år och tre månader

 

Hörselhistorik

 • Fick hörselnedsättning konstaterad vid åtta månaders ålder
 • Började använda hörapparat vid 10 månaders ålder
 • Tidiga ingrepp: auditiv verbal habilitering. Hennes föräldrar har jobbat mycket hårt med både terapeuten och hemma och allt eftersom började Mary imitera vissa ljud och ord. Hon fortsatte att göra framsteg under de följande åren, men framstegen gick långsamt och hennes tal var svårt att förstå.
 • Hon har inga andra kända medicinska tillstånd

 

Varför är hon här?

Hennes tal är svårt att förstå och hon får ofta vredesutbrott om hon inte kan göra sig förstådd. Om sex månader börjar hon skolan och hennes föräldrar har frågat om hon kan vara kandidat till ett cochleaimplantat.

 

Frågor

 • Vilka är de viktigaste frågorna i detta fall? (positiva/negativa)
 • Vilka utvärderingar bör göras och varför?
 • Tror du att teamet kommer att rekommendera ett cochleaimplantat? Motivera beslutet och motivera även (om tillämpligt) valet av sida.