Kandidatutvärdering

För att kunna fastställa om en person är kandidat eller inte, bör en omfattande audiologisk utredning genomföras.

Clinic setting showing a male with a femal clinician

 

Exempel på vad en audiologisk utvärdering kan innehålla: 

  • audiogram och hörselhistorik
  • kontroll av mellanörats funktion
  • kontroll av hårcellernas funktion
  • kontroll av hörselnervens funktion
  • optimering och utprovning av hörapparat
  • kontroll av hörapparatens kompatibilitet
  • audiogram med hörapparater
  • kontroll av hörapparatnytta och test av taluppfattning med hörapparat
  • För barn: utvecklingsmilstolpar och reaktioner på ljud