Implantation bilateralt

För att uppleva vardagens alla ljud i stereo måste vi kunna höra med båda öronen.

Girl sitting on a couch

 

För kandidater till och användare av cochleaimplantat är implantat bilateralt (cochleaimplantat på båda öronen) den optimala lösningen för bästa möjliga hörupplevelse.

 

 

Den bilaterala skillnaden

Om endast ett öra fungerar som det ska kan det vara en utmaning att höra alla ljud i vardagen. Detta beror på att ditt huvud utgör ett hinder för ljud som kommer från andra riktningar. Att få cochleaimplantat bilateralt ger dig hörsel i 360 grader – precis som naturen avsåg.

 

Unilateral hörsel Bilateral hörsel
Demonstration of unilateral cochlear implantation Demonstration of bilateral cochlear implantation
När man hör med endast ett öra blir det svårt för hjärnan att bedöma ljudets avstånd och riktning. Detta gör det svårare att lokalisera många typer av ljud och att fokusera på enskilda röster i en folkmassa. Att kunna höra med båda öronen ger effekten av att hörseln fördjupas. Du kan höra svagt eller avlägset tal, urskilja en enskild röst ur bakgrundsbuller och fastställa från vilken riktning ljudet kommer.

Bevisad fördel

  • Känn att du är med i vardagen
    Om man hör med endast ett öra kan det vara mycket svårt att höra i bullriga miljöer som till exempel i klassrum, på restauranger och i kontorsmiljöer med många människor. Om användaren hör med båda öronen kan han eller hon fokusera på tal i bullriga miljöer och helt enkelt urskilja talet ur det omgivande bullret.
  • Unilateral hörsel
    När man hör på endast ett öra försämras hjärnans förmåga att hantera och bedöma ljudets avstånd och riktning. Detta gör det svårare att lokalisera många typer av ljud eller att fokusera på enskilda röster i en folkmassa.
  • Bilateral hörsel
    Att kunna höra med båda öronen ger effekten av att kunna höra på djupet. Du kan höra svagt eller avlägset tal, urskilja enskilda röster ur bakgrundsbruset och avgöra från vilken riktning ljudet kommer.