Arbeta med Nucleus®

Cochleaimplantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för personer med måttlig till grav hörselnedsättning.

Sound Connection

Ett nyhetsbrev för vårdpersonal - direkt till din inbox fyra gånger per år.

Mer information