Utvärdering av kandidater

Med ett urval av audiologiska tester kan du ta reda på om Baha® är den bästa lösningen för din patient. Patienten kan också använda ett testband innan ni bestämmer er för ett Baha-implantat.

Baha®-systemet fungerar oberoende av den konduktiva hörselnedsättningens grad eftersom det leder ljudet förbi ytter- och mellanörat. Tröskelvärdet för benledningen är därför det som är av störst betydelse i den audiologiska bedömningen. Använd kandidatens luft-bengap och tröskelvärdena för benledning som en vägledning när du bedömer vilka fördelar som kan fås om Baha väljs i stället för en hörapparat med luftledning. Att jämföra testresultaten från funktionell förstärkning i fritt fält, med och utan ljudprocessor, kan också vara till hjälp.

Kandidater med mer än 30 dB luft-bengap är lämpliga Baha-kandidater.1-5 Vid kombinerad hörselnedsättning ska den sensorineurala komponenten inte överstiga 65 dB.

Föreslagna audiologiska utvärderingar för vuxna

  • Tonaudiometri (tonmdelvärdet för benledning vid 500, 1 000, 2 000 och 3 000 Hz)
  • Tröskelvärdena för benledning (500, 1 000, 2 000 och 3 000 eller tonmedelvärdet)
  • Talaudiometri (t.ex. HINT/QuikSin-test, test av maximal talförståelse)
  • Tester i fritt fält* (Baha-ljudprocessor på ett testband eller en teststav, eller Baha Softband och ljud från högtalare)
  • Test av tal i brus, med och utan hjälpmedel (Baha-ljudprocessor på ett testband eller en teststav, eller Baha Softband, tal och brus från högtalare)

Tester i fritt fält

Låt patienten bära ljudprocessorn på ett testband/Baha Sotfband för att avgöra vilka fördelarna är. En starkare ljudprocessor rekommenderas för detta test för ett rättvisare resultat av tröskelvärdena för implantat med hjälpmedel, eftersom huden försvagar Baha-signalen med 10–15 dB.

Kandidater med SSD

För patienter med SSD rekommenderas att man låter kandidaterna utvärdera fördelarna i situationer där de normalt har problem. Låt kandidaten låna en ljudprocessor och ett Baha Softband eller Headband och be dem utvärdera fördelarna i vardagen. Detta test bör göras med en starkare ljudprocessor för att kompensera att den sitter utanpå huden.

Referenser

  1. Hol MK, Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW. Long-term results of bone-anchored hearing aid recipients who had previously used airconduction hearing aids. Archives of Otolgaryngology-Head & Neck Surgery 2005;131 (4):321-5
  2. McDermott AL, Dutt SN, Reid AP, Proops DW. An intra-individual comparison of the previous conventional hearing aid with the boneanchored hearing aid: The Nijmegen group questionnaire. The Journal of Laryngology and Otology 2002(28):15-9.
  3. Mylanus EA, Snik AF, Cremers CW. Patients’ opinions of boneanchored vs conventional hearing aids. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 1995;121(4):421-5.
  4. Mylanus EA, van der Pouw KC, Snik AF, Cremers CW. Intraindividual comparison of the bone-anchored hearing aid and air-conduction hearing aids. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 1998;124(3):271-6.
  5. Flynn MC, Sadeghi A, Halvarsson G. Baha solutions for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants Int 2009;10 Suppl 1:43-7.