Bilateral

Om du bara behandlar ett öra på en patient med bilateral hörselnedsättning drar du inte full nytta av Baha®.

Baha user Josh

Avhjälp bilateral hörselnedsättning med Baha®

Om du bara behandlar ett öra på en patient med bilateral hörselnedsättning drar du inte full nytta av Baha®. Om hörselnedsättningen behandlas på båda sidor får patienten mycket lättare att delta i sociala sammanhang där ljud kommer från olika riktningar. Patientens förmåga att höra i bullriga miljöer förbättras också.

Bevisade fördelar för patienterna

Konsekvenserna av ensidig hörselnedsättning eller av att patienter med hörselnedsättning på båda öronen bara erbjuds hörselhjälpmedel till ena örat har varit föremål för intensiv forskning. I en studie bedömde personer med oliksidig hörselnedsättning att de hade en större funktionsnedsättning än dem med liksidig hörselnedsättning.1

Fördelarna med Baha på båda sidorna (om man har nedsatt hörsel på båda sidorna) är också väl dokumenterade. De viktigaste konstaterade fördelarna är en bättre förmåga att lokalisera varifrån ljud kommer samt bättre hörsel i komplexa ljudmiljöer.2-4 Användarna är också nöjdare med sitt hörselsystem, enligt flera studier.5-6

Andra studier visar att ljud från båda öronen under de tidiga åren när hörseln utvecklas kan vara viktigt för en normal utveckling.7

Fördelar med att behandla båda öronen

 • Bättre hörsel i bullriga miljöer
 • Lättare att lokalisera ljud
 • Lättare att delta i sociala sammanhang
 • Förbättrad livskvalitet
 • Du kan njuta bättre av musik och andra ljud

Referenser

 1. Gatehouse S, Noble W. Interaural asymmetry of hearing loss, Speech, Spatial and Qualities of hearing scale (SSQ) disabilities and handicap. Int J Audiol 2004;43(2):100-114.
 2. Priwin C, Stenfelt S, Granström G, Tjellström A, Håkansson B. Bilateral Bone-Anchored Hearing Aids (BAHAs): an audiometric evaluation. The Laryngoscope 2004;114(1):77-84.
 3. van der Pouw CT, Snik AF, Cremers CW. Audiometric results of bilateral bone-anchored hearing aid application in patients with bilateral congenital aural atresia. The Laryngoscope 1998;108(4/1):548-53.
 4. Zeitooni M, Sadeghi A, Flynn MC. Benefits of localization and speech perception in patients fitted with bilateral Baha or air conduction hearing aid. Proceedings of the 11th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies; 2010; Stockholm, Sweden.
 5. Burrell SP, Cooper HR, Reid AP, Proops DW. Patient satisfaction with Bilateral bone-anchored hearing aids: the Birmingham experience. J Laryngol Otol Suppl 2002 Jun 1;37-46.
 6. Ho EC, Monksfield P, Egan E, Reid A, Proops D. Bilateral Bone-Anchored Hearing Aid: Impact on Quality of Life Measured With the Glasgow Benefit Inventory. Otol Neurotol 2009 Oct;30(7):891-6.
 7. Popescu MV, Polley DB. Monaural deprivation disrupts development of binaural selectivity in auditory midbrain and cortex. Neuron 2010 Mar 11;65(5):718-31.