Vem är Baha®-kandidat?

Ett Cochlear™ Baha®-system kan vara till hjälp för personer med konduktiv hörselnedsättning, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig sensorineural dövhet. I det här avsnittet kan du läsa mer om indikationerna för Baha och ta reda på om din patient är Baha-kandidat.

 • Indikationer

  Ta reda på mer om de audiologiska och medicinska indikationerna för Baha®. Läs mer

  How Baha works
 • Barn

  Barn med hörselnedsättning ställs inför komplexa utmaningar i samband med sin utbildning och personliga utveckling. Läs mer

  Paediatrics
 • Bilateral

  Om du bara behandlar ett öra på en patient med bilateral hörselnedsättning drar du inte full nytta av Baha®. Läs mer

  Baha user Joshua
 • Kliniska fall

  En välbeprövad lösning med fantastiska resultat. Läs mer

 • Utvärdering av kandidater

  Med ett urval av audiologiska tester kan du ta reda på om Baha® är den bästa lösningen för din patient. Patienten kan också använda ett testband innan ni bestämmer er för ett Baha-implantat. Läs mer