Remedierea problemelor

Sfaturi şi ghiduri pentru a vă ajuta să remediaţi problemele legate de performanţa dispozitivului dumneavoastră.

Hybrid recipient Bronwyn Leggate

Ghidul de remediere a problemelor nu este un ghid de utilizare complet al procesorului de sunet Freedom® HybridTM. Citiţi întotdeauna în întregime ghidurile de utilizare şi broşura cu „Informaţii importante”, pentru informaţiile esenţiale cu privire la siguranţă şi întreţinere, care este posibil să nu fie incluse aici.

Procesorul dumneavoastră are câteva indicatoare pentru problemele posibile:

 • H - mesaje de asistenţă/avertizare.
 • Alarmele personale şi publice.
 • Indicatorul pentru baterie (doar la varianta portabilă pe corp).

Citiţi următoarele secţiuni pentru informaţii cu privire la modul de utilizare al indicatorilor de mai sus, pentru rezolvarea unei probleme. Pentru a rezolva probleme mai specifice, consultaţi Depanarea problemelor specifice.

Mesaje de asistenţă/avertizare

Mesajele de asistenţă / avertizare de mai jos pot apărea pe ecranul procesorului dumneavoastră. La depanarea unui mesaj H, puteţi constata că primul mesaj H este înlocuit cu altul. Întreprindeţi acţiunea propusă pentru a remedia problema. Continuaţi până când nu se mai afişează niciun mesaj H.

Mesaj de asistenţă/avertizare Semnificaţie Acţiunea care se întreprinde În cazul în care nu se întreprinde nicio acţiune
H1

Baterie epuizată

Notă: nu veţi mai auzi sunet şi veţi putea numai să opriţi procesorul.

Schimbaţi bateriile*. H1 va fi afişat timp de aprox. 5 minute, până când procesorul se opreşte.
H2 Baterie în curs de descărcare

Pregătiţi-vă să schimbaţi bateriile*.

Dacă sunteţi pregătit să schimbaţi bateriile, apăsaţi o tastă oarecare pentru a reveni la ecranul normal.

H2 va apărea o singură dată. Dacă nu schimbaţi bateriile sau apăsaţi o tastă oarecare, este posibil să se afişeze mesajul H1, care vă arată că bateriile sunt aproape epuizate.
H3 Eroare la emiţător

Verificaţi:

 • Poziţia emiţătorului
 • Dacă este conectat cablul
 • Dacă este deteriorat cablul

Dacă H3 este afişat în continuare, înlocuiţi emiţătorul.

H3 va rămâne pe ecran, până când eroarea la emiţător este remediată.

Eroarea H3 va apărea în cazul unui implant Nucleus 24 sau Freedom sau Freedom Hybrid numai dacă emiţătorul a fost deteriorat.

H4 Eroare audio Urmaţi paşii din secţiunea intitulată „Depanarea problemelor specifice”. H4 va apărea din nou după 5 secunde, dacă sunetul continuă să rămână inactiv.
H5 Program defect

Utilizaţi un alt program la procesorul dumneavoastră, dacă este posibil.

Luaţi legătura cu medicul dumneavoastră, care va verifica programul (programele) defect(e).

H5 va rămâne pe ecran dacă toate cele patru programe sunt defecte.

H5 se va aprinde scurt dacă numai unele din programele dumneavoastră sunt defecte (de exemplu puteţi folosi P3).

H6 ID implant (implant incorect detectat de procesorul dumneavoastră) Plasaţi procesorul dumneavoastră pe implantul corect.

H6 va rămâne pe ecran până când procesorul dumneavoastră va fi plasat pe implantul corect. Mesajul de asistenţă/avertizare H6 poată să apară şi dacă două emiţătoare sunt amplasate împreună.

H6 va fi şters dacă apăsaţi o tastă oarecare de pe procesorul dumneavoastră.

Notă: Dacă utilizaţi modulul de comandă portabil pe corp, acesta va emite suplimentar patru semnale sonore, dacă alarma publică este activată.

* Pentru mai multe informaţii referitoare la înlocuirea bateriilor, consultaţi secţiunea "Ghidul de utilizare Freedom Hybrid"*.

Alarmele personale şi publice

Alarmele personale şi/sau publice semnalează când a fost folosită o anumită funcţie a procesorului. Alarmele pot fi activate sau reglate numai de medicul dumneavoastră.

Pentru a întrerupe alarma personală sau cea publică, apăsaţi o tastă oarecare. Dacă aveţi dificultăţi în receptarea auditivă a alarmei personale, solicitaţi medicului dumneavoastră să regleze alarma în cadrul sesiunii de programare.

Alarmele personale

Alarma personală va fi auzită numai de dumneavoastră şi de nimeni altcineva. Poate fi folosită cu orice tip de modul de comandă. Alarmele personale pot fi auzite numai în cazul în care medicul dumneavoastră le activează pentru un anumit program.

Există două tipuri de alarme:

 • tonuri înalte
 • tonuri joase

Alarmele cu tonuri înalte se aud când:

 • procesorul execută o funcţie
 • tastele sunt blocate sau deblocate
 • schimbaţi programe. Spre exemplu, dacă treceţi de la P2 (programul 2) la P3 (programul 3), se aud trei alarme.

Alarmele cu tonuri joase se aud când:

 • bateria/bateriile sunt în curs de descărcare (două alarme cu tonuri joase).
 • bateriile sunt epuizate (patru alarme cu tonuri joase).

O alarmă cu tonuri înalte urmată de o alarmă cu tonuri joase se emite când este apăsată o tastă greşită.

Dacă aveţi dificultăţi în receptarea auditivă a alarmei personale, solicitaţi medicului dumneavoastră să regleze alarma în cadrul sesiunii de programare.

Alarmele publice

Alarma publică este disponibilă numai cu modulul de comandă portabil pe corp. Sunt sesizate auditiv atât de dumneavoastră, cât şi de persoanele din jur. Ea permite persoanelor din jur să vă asiste atunci când se declanşează o alarmă, de exemplu atunci când bateriile se epuizează.

Alarmele publice pot fi auzite numai în cazul în care medicul dumneavoastră le activează pentru un anumit program.

Alarmele cu tonuri înalte se aud când:

 • bateria/bateriile sunt în curs de descărcare (două alarme cu tonuri înalte)
 • bateriile sunt epuizate (patru alarme cu tonuri înalte)
 • apare eroarea H3 de emiţător sau eroarea H4 audio. Se vor auzi patru alarme cu tonuri înalte care se repetă la fiecare minut până când problema este remediată.

O alarmă cu tonuri înalte urmată de o alarmă cu tonuri joase se emite atunci când este apăsată o tastă greşită.

Alarmele cu tonuri joase se aud atunci când:

 • procesorul execută o funcţie
 • tastele sunt blocate sau deblocate
 • schimbaţi programe. Spre exemplu, dacă treceţi de la P4 (programul 4) la programul P1 (programul 1), se aude o alarmă.

Indicatorul pentru baterie pentru modulul de comandă portabil pe corp

Ecranul de pe modulul de comandă portabil pe corp include un indicator pentru nivelul bateriei.

Când bateria este:

 • încărcată la maxim, ambele segmente ale bateriei strălucesc
 • în curs de descărcare, străluceşte numai un segment al bateriei
 • epuizată, se afişează mesajul de asistenţă/avertizare H1.

Depanarea problemelor specifice

Vă puteţi confrunta cu alte probleme, pe care mesajele H şi alarma nu le semnalează în mod direct. Parcurgeţi următoarele etape, pentru a încerca să remediaţi problema. După fiecare etapă, verificaţi dacă auziţi sunet. Dacă o problemă persistă şi după ce aţi efectuat toate acţiunile necesare, luaţi legătura cu medicul dumneavoastră. Doar o persoană autorizată de Cochlear Limited trebuie să repare procesorul dumneavoastră.

Mesaj de asistenţă/avertizare Acţiunea/paşii care se întreprind
Procesorul dumneavoastră nu porneşte
 1. verificaţi alinierea
 2. verificaţi bateriile
 3. încercaţi un suport de rezervă pentru baterii
 4. încercaţi un modul de comandă de rezervă.
Nu este nimic pe ecran Resetaţi procesorul dumneavoastră
Nu vine sunet de la implant şi cască
 1. verificaţi prezenţa sunetului
 2. verificaţi şi reglaţi sensibilitatea
 3. verificaţi şi reglaţi volumul
 4. verificaţi şi schimbaţi programul
 5. dezactivaţi telebobina
 6. resetaţi procesorul dumneavoastră
 7. verificaţi bateriile
 8. încercaţi un suport de rezervă pentru baterii
 9. verificaţi emiţătorul
 10. încercaţi un modul de comandă de rezervă.
Nu vine sunet de la cască, dar sunetul implantului funcţionează
 1. verificaţi şi reglaţi volumul
 2. curăţaţi casca şi îndepărtaţi ceara
 3. schimbaţi filtrul pentru ceară
 4. verificaţi cablul căştii.
Nu vine sunet de la implant, dar sunetul căştii funcţionează
 1. verificaţi şi reglaţi volumul
 2. verificaţi şi schimbaţi programul
 3. dezactivaţi telebobina
 4. resetaţi procesorul dumneavoastră
 5. verificaţi emiţătorul
 6. încercaţi un modul de comandă de rezervă.
Sunetul este intermitent sau volumul creşte şi scade
 1. verificaţi prezenţa sunetului
 2. verificaţi alinierea
 3. verificaţi setările
 4. resetaţi procesorul dumneavoastră
 5. verificaţi bateriile
 6. încercaţi un suport de rezervă pentru baterii
 7. verificaţi emiţătorul
 8. verificaţi cablul pentru componenta acustică
 9. încercaţi un modul de comandă de rezervă.
Sunetul este prea puternic şi este inconfortabil
 1. verificaţi setările
 2. resetaţi procesorul dumneavoastră.
Sunetul este prea încet sau este înfundat
 1. verificaţi setările
 2. resetaţi procesorul dumneavoastră
 3. curăţaţi deschiderile microfonului dumneavoastră
 4. înlocuiţi capacul de protecţie al microfonului
 5. curăţaţi casca şi îndepărtaţi ceara
 6. schimbaţi filtrul pentru ceară.
Auziţi interferenţe sonore precum un bâzâit sau o vorbire distorsionată.

Încercaţi să vă distanţaţi de orice dispozitiv electronic care poate provoca interferenţe, cum ar fi zgomotul de reţea sau distorsionarea vocii

Sursele uzuale de interferenţă includ:

 • turnurile de transmisie radio şi TV
 • turnurile de telefonie mobilă
 • sistemele de securitate din centrele comerciale şi aeroporturi
 • unele telefoane mobile digitale
 • încărcătoarele de baterii
 • instalaţiile de iluminat cu fluorescenţă
 • tablourile de distribuţie electrică.

 

 

*This product is no longer available in the European Economic Area, Switzerland or Turkey.