Probleme la punerea în pereche a clemei pentru telefon cu telefonul

Probleme comune la punerea în pereche a Cochlear™ Wireless Phone Clip cu telefonul şi modul de rezolvare a acestora.

Lumina albastră pentru punerea în pereche nu se aprinde intermitent atunci când este apăsată tasta de punere în pereche

  • Verificaţi dacă bateria este încărcată - puteţi asocia în continuare dispozitive în timpul încărcării clemei pentru telefon.
  • Verificaţi dacă apăsaţi tasta corectă de pe clema pentru telefon - e albastră cu simbolul „Bluetooth”. Încercaţi să apăsaţi tasta mai lung sau mai tare.

Lumina albastră pentru punerea în pereche se aprinde intermitent, dar microfonul încă nu este pus în pereche

  • Verificaţi dacă bateria este încărcată - puteţi asocia în continuare dispozitive în timpul încărcării clemei pentru telefon.
  • Asiguraţi-vă că punerea în pereche este efectuată în termenul permis - punerea în pereche trebuie să fie efectuată în termen de două minute.
  • Verificaţi compatibilitatea telefonului - clema pentru telefon poate fi pusă în pereche la orice dispozitiv Bluetooth care acceptă profilurile „căşti” sau „mâini libere”.
  • Verificaţi paşii de punere în pereche ai telefonului - consultaţi manualul de utilizare al telefonului.
  • Verificaţi dacă există interferenţe excesive - mai multe telefoane fără fir, routere WiFi şi dispozitive Bluetooth pot împiedica punerea în pereche cu succes. Deplasaţi-vă în altă zonă pentru a constata dacă problema persistă.
  • Verificaţi distanţa dintre dispozitive– clema pentru telefon şi telefonul trebuie să fie la o distanţă de cel mult şapte metri între ele.

 

Dacă aveţi în continuare probleme la punerea în pereche a clemei pentru telefon cu telefonul, vă rugăm să contactaţi specialiştii în sănătatea auzului sau reprezentantul local Cochlear.