Probleme la conectarea clemei pentru telefon la procesorul de sunet

Probleme comune la conectarea Cochlear™ Wireless Phone Clip cu procesorul de sunet Nucleus 6 (seria CP900) şi modul de rezolvare a acestora.

Pierderea intermitentă a conexiunii între procesorul de sunet şi clema pentru telefon

  • Verificaţi dacă aţi pornit clema pentru telefon - comutatorul trebuie să fie în poziţia pornit.
  • Verificaţi dacă bateria este încărcată - LED-ul de pe clema pentru telefon va lumina intermitent portocaliu când bateria este descărcată.
  • Verificaţi dacă există un semnal blocat - obiectele solide între clemă şi procesor pot duce la pierderea conexiunii. Eliminaţi eventualele blocaje şi evitaţi să ţineţi capul complet pe o parte; acest lucru poate crea ceea ce se numeşte „umbră a capului”.
  • Verificaţi dacă există interferenţe excesive - mai multe telefoane fără fir, routere WiFi şi dispozitive Bluetooth pot provoca probleme. Deplasaţi-vă în altă zonă pentru a constata dacă problema persistă.
  • Verificaţi distanţa dintre dispozitive – nu trebuie să existe mai mult de trei metri între ele.

Telefonul arată faptul că s-a conectat clema pentru telefon, dar nu există nici un sunet

  • Verificaţi dacă bateria este încărcată - LED-ul de pe clema pentru telefon va lumina intermitent portocaliu când bateria este descărcată.
  • Verificaţi numărul de procesoare puse în pereche - Dacă un procesor nou este asociat cu clema pentru telefon în afara ferestrei, primul dispozitiv va fi „scos” din clemă. Dacă doriţi să puneţi în pereche două procesoare la clema pentru telefon, acestea trebuie să fie puse în pereche în aceeaşi fereastră.
  • Verificaţi modelul procesorului de sunet – numai procesoarele Nucleus 6 (seria CP900) şi Baha 4 de la Cochlear sunt compatibile, împreună cu anumite aparate auditive ReSound.

 

Dacă aveţi în continuare probleme la conectarea clemei pentru telefon cu procesorul de sunet, vă rugăm să contactaţi specialiştii în sănătatea auzului sau reprezentantul local Cochlear.