Probleme la conectarea clemei pentru telefon cu telefonul

Probleme comune la conectarea Cochlear™ Wireless Phone Clip cu telefonul şi alte dispozitive Bluetooth şi modul de rezolvare a acestora.

Pierderea intermitentă a conexiunii între telefon şi clema pentru telefon

  • Verificaţi dacă aţi pornit clema pentru telefon - comutatorul trebuie să fie în poziţia pornit.
  • Verificaţi dacă bateria este încărcată - LED-ul de pe clema pentru telefon va lumina intermitent portocaliu când bateria este descărcată.
  • Verificaţi dacă există un semnal blocat - obiectele solide între clemă şi procesorul de sunet pot duce la pierderea conexiunii. Eliminaţi eventualele blocaje şi evitaţi să ţineţi capul complet pe o parte; acest lucru poate crea ceea ce se numeşte „umbră a capului”.
  • Verificaţi dacă există interferenţe excesive - mai multe telefoane fără fir, routere WiFi şi dispozitive Bluetooth pot provoca probleme. Deplasaţi-vă în altă zonă pentru a constata dacă problema persistă.
  • Verificaţi distanţa dintre dispozitive– nu trebuie să existe mai mult de şapte metri între ele.

Telefonul indică mesajul „hearing aid phone not connected” (aparatul auditiv pentru telefon nu este conectat) (sau nu arată conectarea clemei)

  • Verificaţi dacă aţi pornit clema pentru telefon - comutatorul trebuie să fie în poziţia pornit.
  • Verificaţi-vă mişcările - în cazul în care clema pentru telefon este mutată în afara razei telefonului (aproximativ şapte metri) în timp ce încă pornită, aceasta va căuta telefonul pentru o perioadă scurtă de timp, apoi se opreşte pentru a economisi energia. Pentru a reconecta, mutaţi-vă înapoi în raza de acoperire a telefonului, opriţi şi reporniţi clema. Preveniţi această situaţie prin păstrarea telefonului şi a clemei pentru telefon în apropiere, sau opriţi telefonul în timp ce clema este conectată, înainte de a ieşi în afara razei.
  • Verificaţi dacă este necesară reconectarea manuală - unele telefoane mai vechi nu pot să se reconecteze cu clema pentru telefon în mod automat după ce dispozitivele au fost oprite. Consultaţi manualul de utilizare al telefonului.
  • Activaţi „reconectare automată” de pe telefon - unele telefoane mai noi se pot reconecta automat, dar această setare trebuie să fie activată. Consultaţi manualul de utilizare al telefonului.
  • Verificaţi numărul de dispozitive puse în pereche - până la opt dispozitive Bluetooth pot fi puse în pereche cu clema pentru telefon, dar numai două pot fi conectate la un anumit moment şi numai unul poate reda sunetul în mod activ la procesorul de sunet. Clema pentru telefon va încerca să se conecteze automat la ultimele două dispozitive Bluetooth la care a fost conectată anterior.

Când puneţi în pereche un dispozitiv suplimentar Bluetooth la clemă, dispozitivele conectate anterior sunt şterse şi trebuie să fie reconectate manual prin meniul Bluetooth de la fiecare dispozitiv Bluetooth. This only happens when pairing an additional Bluetooth device, nu atunci când vă conectaţi la un dispozitiv Bluetooth deja asociat.

 

Dacă aveţi în continuare probleme la conectarea clemei pentru telefon cu telefonul, vă rugăm să contactaţi specialiştii în sănătatea auzului sau reprezentantul local Cochlear.