Vilkår for bruk

Man and woman talking at work

Takk for at du besøker våre nettsider. Les disse betingelsene og forutsetningene nøye da de beskriver betingelsene for bruk av våre nettsider, uansett om du er en gjest eller en registrert bruker. Disse betingelsene gjelder en hver bruk av nettstedet. Ved å gå inn på og bruke vårt nettsted godtar du disse betingelsene. Hvis du ikke godtar disse betingelsene kan du ikke bruke vårt nettsted.

Sist oppdatert: April 2015

 1. Om oss og vårt selskap

  Nettstedet driftes av Cochlear AG, registrert i Sveits og med registrert kontor på adressen Peter Merian-Weg 4 i 4052 Basel.

  Nettstedet hostes av ServInt og registrert kontor for disse er 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, USA.

  Tjenestene som gir via nettstedet er støttet av Cochlear Europe Ltd. og dennes datterselskaper og søsterselskaper, inkludert morselskapet (heretter omtalt som “vi”, “vår” “oss”, “Cochlear” og “Cochlear Group”).
   
 2. Endringer i disse betingelsene

  Vi kan endre disse betingelsene for bruk fra tid til annen. Din kontinuerlige bruk av nettstedet etter at eventuelle endringer er lagt ut betraktes som en godkjennelse av disse endringene.

  Disse betingelsene kan utvides av eller endres av betingelsene i en “klikke igjennom” eller “nettbasert” avtale mellom deg og oss. Når du f.eks. registrerer deg eller blir et medlem av nettstedet, kan det hende at du blir bedt om å godta betingelsene og forutsetningene som styrer din bruk av den lukkede medlemsdelen av dette nettstedet. Hvis du utfører et kjøp på nettsiden kan det hende at du blir bedt om å godta enkelte betingelser og forutsetninger som styrer transaksjonen. Spesielle betingelser kan også gjelde hvis du velger å delta i kampanjer som gjøres tilgjengelig via nettstedet. Hvis spesielle betingelser og forutsetninger gjelder, vil du bli bedt om å gi din aksept for disse, ved at du f.eks., klikker i en avmerkingsboks eller klikker på en knapp med teksten "Jeg godtar". Betingelsene og forutsetningene til en hver slik "klikk igjennom"-avtale, vil være et tillegg til eller en endring av disse betingelsene, men bare i forbindelse med "klikk igjennom"-avtalen.
   
 3. Endringer på nettstedet

  Vi forbeholder oss retten til å kunne endre nettstedet når som helst, uavhengig av årsak.
   
 4. Registrering

  Tilgang til noen av dette nettstedets områder er begrenset til brukere som har registrert detaljene sine hos oss. Du må ikke registrere et falskt navn eller utgi deg for å være en annen person når du registrerer deg for bruk av nettstedet. Hvis du har et passord for registrering må du ikke gi dette videre til tredjepart, eller tillate at tredjepart bruker passordet til å få tilgang til områdene og tjenestene som er beregnet på registrerte brukere. Vi forbeholder oss retten til å kunne avvise, fjerne eller sperre registeringen din til en hver tid. Før du registrerer en ordre på varer eller tjenester på dette nettstedet, kan det hende at du må fullføre en registrering.
   
 5. Tilgang til og bruk av vårt nettsted
  1. Tilgang til vårt nettsted gis bare på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre denne retten til en hver tid og uavhengig av årsak, og uten foregående varsel. Vi er på tross av gjentatte besøk på, fortsatt bruk av eller registrering på nettstedet ikke under noen omstendighet forpliktet til å vedlikeholde nettstedet og/eller dets tjenester. Vi vil ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlige hvis nettstedet ikke er tilgjengelig, uavhengig av tid eller tidsperiode, med unntak av omstendighetene som er spesifisert i klausul 13.6.
  2. Du må ikke bruke nettstedet vårt på noen måte eller laste opp eller lenke til materiale som er falsk, uredelig, unøyaktig, misledende, uanstendig, støtende, ærekrenkende, fornærmende eller et brudd på enhver tredjeparts rettighet (inkludert intellektuelle eiendomsrettigheter)
    
 6. Innholdet på dette nettstedet er ikke noen medisinsk rådgivning
  1. Dette nettstedet inneholder informasjon om Cochlear Group, våre produkter og tjenester, og hørselshelse og velvære. Dette nettstedet er derimot ikke beregnet som en erstatning for eller som medisinsk rådgivning. Les denne viktige merknaden nøye:

   Innholdet på dette nettstedet, inkludert all tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, lyd, video, film og lydklipp brukt i forbindelse med video samt andre materialer (omtalt som "innhold", uavhengig av om det er skaffet til veie av oss eller medlemmer på sosiale nettverkssider eller andre tredjepart, er ikke tenkt å være, eller skal brukes i stedet for (a) rådet du får fra en lege eller annen helsearbeider, (b) et besøk, samtale eller konsultasjon med din lege eller annen helsearbeider, eller (c) informasjon fra et hvert produkts innpakning eller etikett. Vår innhold kan ikke betraktes som medisinsk rådgivning. Hvis du skulle ha helserelaterte spørsmål må du ta kontakt med din lege eller hørselslege med en gang. Du må aldri ignorere medisinske råd eller utsette innhenting av medisinsk hjelp som følge av innhold som er presentert på disse nettstedet, og du må heller aldri bruke innhold fra dette nettstedet til diagnostisering eller behandling av et helseproblem. I tillegg vil ikke overføring eller mottak av vårt innhold, komplett eller deler av det, eller kommunisert over internett, i en e-post eller på andre måter skape et lege-pasient-forhold eller annet helserelatert forbindelse mellom deg og oss.

 7. Kjøp av varer og tjenester gjennom vårt nettsted

  Kontrakter for salg av varer og tjenester er underlagt våre salgsbetingelser. Hvis du ikke godtar våre salgsbetingelser vil du ikke kunne bestille varer eller tjenester fra vårt nettsted.
   
 8. Intellektuell eiendom
  1. Cochlear Group er eieren eller lisenstakeren for alle intellektuelle eiendomsrettigheter på nettstedet, alt innhold på nettstedet, alle varemerker, logoer og tjenestemerker (uavhengig av om de er registrerte eller ikke) som vises på nettstedet. Disse arbeidene er beskyttet av internasjonale lover og regler. Alle slike rettigheter er forbehold.
  2. Du kan laste ned og skrive ut utsnitt av nettstedet for egen, ikke-kommersiell bruk. Enhver bruk av nettstedet uten en på forhånd innhentet skriftlig tillatelse fra oss er forbudt - Klikk her hvis du ønsker å kontakte oss for en slik tillatelse.
  3. Bruk av dette nettstedet utgjør ikke noen lisens for bruk av Cochlear Groups registrerte eller uregistrerte varemerker, logoer og tjenestemerker, eller noen av merkene som vises fram eller annonseres på nettstedet.
 9. Personvern

  Vi behandler informasjon om deg i henhold til vår nettbaserte personvernpolicy. Ved å bruke vårt nettsted så godtar du denne behandlingen, og du bekrefter også at den personlige informasjonen du gir oss er korrekt. Klikk her for vår nettbaserte personvernpolicy.
   
 10. Linking til vårt nettsted
  1. Du kan opprette en lenke på et nettsted som eies av deg til vår hjemmeside (kun) på en måte som er rettferdig og lovlig, er i henhold til paragraf 8 (intellektuell eiendom) og som ikke skader eller utnytter vårt rykte og omdømme. Du må ikke hinte til noen form for assosiasjon, godkjennelse eller støtte fra eller med oss uten en på forhånd innhentet skriftlig tillatelse. Du må ikke etablere eller fortsatt bruke en lenke hvis nettstedet ditt inneholder innhold som er usmakelig støtende eller kontroversielt, bryter med noen form for rettigheter til tredjepart eller på andre måter ikke er i tråd med gjeldende lover og regler.
  2. Du kan ikke opprette en lenke til andre deler av vårt nettsted enn hjemmesiden.
  3. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake linketillatelsene, uavhengig av årsak, og til en hver tid uten at du varsles om det.
    
 11. Lenker til tredjeparts nettsteder

  Disse nettstedene kan inneholde eller inkludere lenker til andre nettsteder som igjen er drevet av tredjepart. Hvis du bruker disse nettstedene vil du forlate vårt nettsted. Hvis du bestemmer deg for å besøke en av de lenkede nettstedene så gjør du dette på eget ansvar, og det er ditt eget ansvar å beskytte deg mot virus og andre destruktive elementer. Vi gir ingen garanti for eller informasjon om , eller godkjenner enhver lenket nettsted, tilbyderne av disse, innholdet på de, eller produkter eller tjenester der. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse sidene, og vil ikke påta oss noe ansvar for de eller eventuelle tap eller skader som måtte kunne oppstå som følge av din bruk av de, eller din avhengighet av innhold på disse stedene.
   
 12. Interaktiv kommunikasjon på nettstedet
  1. Ingen konfidensielle forhold skal etableres hvis du sender eller gir oss verbal, skriftlig eller elektronisk respons til oss (slik som tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, etc.) eller legger ut kommentarer. Respons av denne typen samt informasjonen som sendes skal være ikke-konfidensiell, og vi skal stå fritt til å kunne reprodusere, publisere eller på annen måte bruke denne informasjonen til en hver målsetning, inkludert men ikke begrenset til forskning, utvikling, produksjon, bruk eller salg av produkter som inneholder informasjon av denne typen.
  2. Med tanke på den informasjonen eller materialene som du sender oss i posten eller på nettstedet, er du ene og alene ansvarlig for innholdet, inkludert det sannferdighet, nøyaktighet og lovlydighet. Du uttrykt garanterer at alle materialer som brukes eller legges ut på nettstedet ikke bryter med eiendomsretten eller andre rettigheter til tredjepart.
  3. Vårt nettsted kan inneholde interaktive plattformer og apper for samarbeid og informasjonsdeling (interaktive plattformer) som epostlister, diskusjonsforum, blogger og wiki, som alle åpner for tilbakemelding til oss og sanntids samhandling mellom brukere. Vi kontrollerer ikke meldingene, informasjonen eller filene som leveres via media som dette. Informasjonen som legges ut reflekterer meningene til forfatterne/innleggsutleggerne og representerer ikke nødvendigvis Cochlears holdning og mening.
  4. Det er en betingelse for bruk av nevnte interaktive plattform og dette nettstedet at du ikke:
   • begrenser eller forhindrer noen annen bruker fra å bruke interaktive plattformer,
   • poster eller sender noen form for ulovlig, truende, fornærmende, falsk, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, pornografiske, hatefull, krenkende eller uanstendig informasjon, inkludert uten begrensning eventuelle overføringer som inneholder eller oppfordrer til handlinger som kan være en forbrytelse, fremkalle sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryte noen lov,
   • poster eller sender noen informasjon, programvare eller annet materiell som bryter eller krenker andres rettigheter, inkludert materiale som er en invadering av privatlivet eller som er beskyttet av opphavsrett, varemerke- eller annen eiendomsrett, eller annet avledet arbeid knyttet til dette, uten først å ha innhentet skriftlig fra eieren eller rettighetshaveren,
   • poster eller sender noen informasjon, programvare eller annet materiell som inneholder et virus eller annet skadelig innhold,
   • poster eller sender eller på noen annen måte utnytter noen informasjon, programvare eller annet materiell til kommersielle formål, eller som inneholder reklame.
  5. Du forstår at vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke våre interaktive plattformer. Vi forbeholder oss imidlertid rett til enhver tid å formidle enhver informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille enhver lov, forskrift eller myndighetsforespørsel, eller redigere, nekte å legge ut eller fjerne noen informasjon eller materiale, helt eller delvis, som etter vårt skjønn er upassende eller et brudd på disse brukervilkårene. Du forstår at vi til enhver tid kan avslutte din mulighet til å delta i interaktive sosiale medier uten varsel.
    
 13. Virus og andre ondsinnede angrep på vårt nettsted

  Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å introdusere virus eller annet materiale som er ondsinnet eller skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettsted eller noen server, datamaskin eller database koblet til vårt nettsted. Du må ikke angripe nettstedet vårt gjennom eller ved å distribuere noen "tjenestenekt"-angrep. Vi vil rapportere alle slike handlinger til myndighetene og vi vil avsløre din identitet til dem.

  Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skade forårsaket av et "tjenestenekt"-angrep, virus eller annet skadelig materiell som kan påvirke datamaskinutstyr, programmer, data eller annet materiell på grunn av din bruk av vårt nettsted eller nedlasting av materiell på nettstedet eller noen nettsteder koblet til det, unntatt under omstendighetene angitt i punkt 13.6.
   
 14. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
  1. Selv om vi bestreber oss på å sikre at informasjonen på nettstedet er gyldig, nøyaktig og oppdatert på publiseringsdatoen, vil vi ikke vi ikke gi garantier, betingelser eller representasjoner av noen art i størst mulig grad i henhold til loven og garanterer ikke at nettstedet har nøyaktig eller fullstendig informasjon eller annen informasjon eller innhold eller at det ikke inneholder feil eller virus.
  2. Du erkjenner at nettstedet, inkludert innholdet, er tilbudt gratis. Cochlear Group ikke være ansvarlig for deg eller noen annen person for tap eller skade som måtte oppstå fra uautorisert bruk av nettstedet og bruk av noen informasjon på nettstedet.
  3. Nettstedet er beregnet for bruk i Storbritannia. Cochlear Group fremstiller ikke noen påstand om at produktene, tjenestene eller materialet som er omtalt på nettstedet, er egnet for bruk, eller tilgjengelig, utenfor Storbritannia. De som velger å bruke nettstedet utenfor Storbritannia, er ansvarlig for å overholde lokale lover i den grad dette er aktuelt.
  4. Ved å bruke nettstedet samtykker du i disse brukervilkårene og ansvarsfraskrivelsene. Cochlear Group forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene og ansvarsfraskrivelsene.
  5. Cochlear Group vil forsøke å sikre at nettstedet er fullt operativt. På grunn av internetts natur, kan ikke Cochlear Group garantere at nettstedet vil være uten forsinkelser, avbrudd eller feil.
  6. Cochlear Group vil avise alt ansvar for alle direkte, indirekte eller påfølgende skader eller tap, tap av data, tap av fortjeneste eller tapte muligheter som skyldes bruk av eller utført handling, eller mangel på tillit til deler av informasjonen som vises på nettstedet. denne begrensningen reduserer ikke eller begrenser vårt ansvar for straffbar feilaktig framstilling, død eller personskade som følge av uaktsomhet fra Cochlear Group, våre direktører, ansatte, avdelinger, samarbeidspartnere eller andre representanter, eller for et hver annet ansvar som i henhold til lov ikke kan ekskluderes.
    
 15. Skadesløsholdelse

  Du godtar at du skal holde Cochlear Group skadesløse fra og mot enhver krav eller prosesser brakt fram eller i forbindelse med din bruk av nettstedet og som er et brudd på betingelsene, eller et hvert krav om erstatning for brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter ovenfor tredjepart, eller krav som skyldes ærekrenkelse som følge av din bruk av nettstedet, inkludert all informasjon som du angir på nettstedet.
   
 16. Fraskrivelse

  Hvis du bryter disse betingelsene og vi ikke reagerer på dette, så vil vi fortsatt være berettiget til å bruke våre rettigheter og midler i enhver annen situasjon der du bryter disse betingelsene.
   
 17. Delvis gyldighet

  Hvis noen av disse betingelsene blir vurdert som ugyldige, virkningsløse eller uten rettskraft, så vil denne betingelsen ikke være gyldig, men den vil ikke påvirke gyldigheten eller tvangskraften til de resterende betingelsene.
   
 18. Gjeldende lov og domsmakt

  Brukerbetingelsene skal tolkes i henhold til engelsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med brukervilkårene eller bruk av nettstedet, skal være underlagt den engelske domstolens ikke-eksklusive jurisdiksjon.
   
 19. Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål om innhold på vårt nettsted, klikk her for å kontakte oss.
Send oss dine spørsmål eller innspill