Forskjellen med Cochlear

Velkommen til Cochlear Family.

Når du går i gang med prosessen med livslang hørselsforbedring med Cochlear-systemet, slutter du deg også til familien – en familie som består av flere hundre tusen personer over hele verden som hører med et Cochlear-implantatsystem.

Det inkluderer også en familie på over 3 000 Cochlear-medarbeidere som er entusiastiske når det gjelder hørsel og tar jobben sin svært alvorlig. Våre medarbeidere er noen av de dyktigste fagfolk fra hele verden, med spesialiteter innen hørselsteknologi, eksperter fra forskjellige tekniske områder, audiologi og tale- og språkpatologi.

Som pionerer innen implanterbare hørselsløsninger, holder vi oss i forkant av bransjen og finner stadig nye og nyskapende måter til å ytterligere forbedre din hørsel. Vi gjør de største invensteringene i bransjen når det gjelder forskning og utvikling av ny teknologi for de som bruker våre løsninger i dag, så vel som for fremtidige generasjoner.

Vårt utviklingsprogram omfatter samarbeid med verdensledende eksperter på en rekke medisinske og vitenskapelige områder. Vi har over 100 aktive forskningspartnere i 20 land.

Hvor du enn drar i verden, er Cochlear der for å støtte deg. Nucleus 6 er, som alle Cochlear-produkter tidligere gjennom 30 år, bygget på forpliktelse til livslang støtte. Våre løsninger vil fortsette å vokse med deg, hvert steg på veien.

Fotnoter

  1. This figure relates to the total number of Nucleus and Baha recipients - an estimate based on Cochlear product registrations and sales statistics.