Baha® benledningsimplantater

Mennesker over hele verden har i mer enn 35 år opplevd lyd gjennom et Baha® benledningsimplantat. Baha-systemet bruker kroppens naturlige evne til å lede lyd gjennom beinledning, og har potensial til å gi en umiddelbar og positiv effekt på hvor godt du hører og kommuniserer.

Din naturlige vei til hørsel

Mens mye av lyden vi hører kommer til ørene gjennom luften (luftledning), hører vi faktisk svært mye gjennom vibrasjoner i ben (benledning). Når en person med normal hørsel hører sin egen stemme, vil det meste av hva personen sier komme gjennom benledning.

Problemer i det ytre øret eller mellomøret kan blokkere eller begrense flyten av lydbølger, og forhindre at de kommer effektivt igjennom til det indre øret. Et høreapparat er basert på å tvinge tilstrekkelig med lyd gjennom disse problemområdene, mens benledningsimplantater bruker kroppens naturlige evne til å overføre lyd via ben. Ved å utnytte det fulle potensialet til denne naturlige prosessen kan du høre bedre og tydeligere enn noen gang tidligere.

Baha users

Slik fungerer det

Mens et høreapparat forsøker å føre lyd gjennom det skadde området, bruker Baha-systemet den fantastiske benledningsevnen til å sende klar, tydelig lyd direkte til det indre øret. I dag finnes det to typer Baha-systemer. Begge tilbyr unik Cochlear-teknologi designet for å hjelpe deg med å høre og kommunisere på en trygg måte.

  1. Lydprosessoren fanger opp lydene i luften.
  2. Lydprosessoren omdanner lyden til vibrasjoner og sender disse gjennom festet eller magnettilkoblingen til det lille implantatet.
  3. Implantatet overfører vibrasjonene gjennom benet direkte til det indre øret.

How the Baha System works

* Hvis du vil ha fullstendig informasjon om Baha-systemet og Baha-komponentene, klikk her

Ansvarsfraskrivelse

Be legen eller helsepersonellet ditt om råd når det gjelder behandling av hørselstap. De kan gi deg råd om en egnet løsning for ditt hørselstap. Produktene skal kun brukes som angitt av legen eller helsepersonellet.

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med Cochlears kundeservice.