Cochlear™ Baha® 5 Smart App

Med Baha® 5 Smart App kan du optimalisere din høreopplevelse direkte fra din iPhone.

Fordeler ved bruk av Baha® 5 Smart App

  • Bytte programmer i lydprosessoren og aktiver trådløs strømming og endre volum.
  • Justere lydprosessorens diskant/bass for å tilpasse innstillingene, og linke dem til dine favorittsteder.
  • Få tilgang til hjelp og daglige tips.
  • Lokalisere mistet lydprosessor.

Hvordan installere Baha 5 Smart App

For Androide brukere


Veiledninger og guider

Kompatibilitet

Cochlear Baha 5 Smart-appen er tilgjengelige på App Store og Google Play. Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du gå til www.cochlear.com/compatibility.

Bruksvilkår

Baha® 5 Smart App er ment til bruk sammen med Cochlear Baha® 5 lydprosessor. Baha® 5 Smart App sender og mottar signaler fra Baha® lydprosessorer via utvalgte mobilenheter appen er utviklet for.
Varsling om oppdateringer av Baha® Smart App bør ikke slås av. Vi anbefaler at brukeren installerer alle oppdateringer for å sikre at Baha® 5 Smart App fungerer korrekt og holdes oppdatert.
Baha® 5 Smart App må kun brukes sammen med de Baha® lydprosessorer den er ment for. Cochlear tar ikke noe ansvar dersom Baha® 5 Smart App brukes sammen med andre enheter. Ethvert ansvar som følger direkte eller indirekte av bruk av Baha® 5 Smart App er hermed utelukket, med unntak av det som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov. Ansvar for alle direkte, indirekte, spesielle skader, følgeskader eller straffeerstatningskrav i forbindelse med bruk av denne Baha® 5 Smart App eller data den inneholder, avvises og utelukkes.

Mobilapplikasjon

For å hjelpe oss å gi en forbedret Cochlear-opplevelse, ønsker vi grunnleggende informasjon om hvordan du bruker Baha® 5 Smart App.
Dersom du deler informasjon med oss om hvordan du bruker funksjonene, kan vi lære om kapasiteten til Baha® 5 Smart App og hvordan vi kan forbedre og forsterke fremtidige oppdateringer og produktutgaver. Vi ønsker å benytte innsikten i brukeratferden til å videreutvikle brukeropplevelsen av våre fremtidige mobilapplikasjoner.

Typer innsamlet informasjon

Cochlear samler inn informasjon ved å analysere hvordan funksjonene i Baha® 5 Smart App brukes generelt.
Dette kan være informasjon om i hvilken utstrekning en funksjon brukes og når funksjonen typisk aktiveres. Informasjonen vi innhenter er samlede, anonymiserte, uidentifiserbare data fra alle aktive Baha® 5 Smart App-brukere.<br /> Cochlear samler inn følgende type informasjon:

Informasjon om applikasjonsfunksjon
Vi kan innhente informasjon om tjenestene som brukes og hvordan de brukes. I praksis kan dette være informasjon om funksjoner som brukes, hvor ofte de brukes og hvor lenge de brukes.


Informasjon om type enhet
Vi kan samle inn generisk enhetsspesifikk informasjon som type mobilenhet og mobiloperativsystem.
 

Teknisk logginformasjon
Vi kan automatisk samle inn og lagre visse typer teknisk informasjon i serverlogger. Dette kan omfatte:
• Nærmere informasjon om hvordan applikasjonene brukes.
• • Internettprotokoll.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.