Cochlear gjør seg hørbar I Norge - Overtar Medisan Hørselsimplantater AS

Februar 2017

Cochlear Europe Ltd har signert en avtale om å overta alle aksjene I Medisan Hørselsimplantater AS.

Cochlear har hatt et meget godt samarbeide med den norske importøren av hørselsimplantater siden 1991, noe som har bidratt til å befeste Cochlears posisjon i det norske markedet.

Medisan Hørselsimplantater AS har i mange år hatt et nært samarbeid med fagpersoner i Norge, med ambisjoner for å forbedre livskvaliteten for folk med sterkt nedsatt hørsel. Cochlear vil fortsette å innfri disse forventningene.

Vi er stolte og glade for at de ansatte i Medisan Hørselsimplantater AS blir med videre og fortsetter i sine stillinger. Med dette oppkjøpet vil vi ytterligere styrke vår posisjon i det norske markedet med produkter, forskning og kunnskap. Dette gjør at vi kommer til å opprettholde et sterkt kundefokus, profesjonell service og en god support til både klinikker og brukere, sier Lotta Vedholm, General manager i Cochlear Nordic.

Cochlear vil fortsette å ha kontorer i Oslo, og alle henvendelser blir håndtert på samme måte som før.

Vi ønsker Medisan Hørselsimplantater AS hjertelig velkommen til Cochlear!

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Jørgen Sætre +47 928 24 199
Lotta Vedholm +46 76 649 8605

Mediakontakt

For forespørsler, kontakt:

Karin Walfridsson, Marketing Manager
Email: kwalfridsson@cochlear.com
Tel: +46 76 649 86 20