Ik heb een gehoorverlies

Kom meer te weten over de verschillende types gehoorverlies, hoe zij u kunnen treffen en hoe zij behandeld kunnen worden.

Smiling woman in a suit

De beste behandeling van uw gehoorverlies is afhankelijk van het type en de ernst van het gehoorverlies. Hoortoestellen kunnen veel mensen met licht tot gemiddeld gehoorverlies helpen, door hun algemene gehoor en begrip van spraak in de meeste situaties te verbeteren. Hebt u echter een conductief gehoorverlies of een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, dan is het mogelijk dat de meest geavanceerde en krachtige hoortoestellen niet voldoende zijn. Wanneer dit het geval is, dan kan een implanteerbare oplossing een goede optie zijn.

Welke type gehoorverlies hebt u?

Conductief gehoorverlies

Dit type gehoorverlies wordt veroorzaakt door een blokkade in het buiten- of middenoor. Hoortoestellen moeten de geluidssterkte verhogen om geluid door deze blokkade naar het binnenoor te forceren en dit kan ertoe leiden dat het geluid vervormd raakt en onduidelijk wordt. Sommige kinderen worden geboren zonder gehoorgang, waardoor het onmogelijk is om hoortoestellen te gebruiken. Baha® implantaten via beengeleiding zijn een gerenommeerde, effectieve langetermijnoplossing voor conductief gehoorverlies. Het Baha systeem zet geluid om in trillingen die via het bot rechtstreeks naar het binnenoor worden gezonden, waardoor blokkades in het buiten- en middenoor worden omzeild. Dit is een natuurlijke manier van horen en veel van het geluid dat uw kind elke dag hoort, zoals zijn of haar eigen stem, wordt gedeeltelijk via hetzelfde fenomeen gehoord. Uw kind kan een helderder geluid met minder vervorming krijgen vergeleken met een hoortoestel, omdat het Baha systeem de blokkade in het buiten- of middenoor omzeilt.

Sensorineuraal gehoorverlies in beide oren

Hoewel het soms „zenuwdoofheid” wordt genoemd, wordt sensorineuraal gehoorverlies veroorzaakt door schade aan het binnenoor of slakkenhuis, niet aan de gehoorzenuw. Hoortoestellen versterken geluid, maar voor kinderen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies zal de versterkte input vaak vervormd klinken. Een cochleair implantaat is een gerenommeerde en effectieve langetermijnoplossing voor kinderen met zeer ernstig sensorineuraal gehoorverlies. Het is een elektronisch apparaat dat operatief geïmplanteerd wordt - zo omzeilt het het binnenste gedeelte van het oor om de gehoorzenuw direct te stimuleren. Anders dan hoortoestellen maken cochleaire implantaten geluiden niet harder. Zij zetten geluidsgolven om in elektrische impulsen en zenden ze naar het binnenoor op een manier die het natuurlijke gehoor nabootst. Dit is waarom cochleaire implantaten kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies echt mogelijk maken om geluiden te horen en spraak beter te verstaan.

Sensorineuraal gehoorverlies in één oor

Zeer ernstig gehoorverlies aan één kant wordt ook enkelzijdig gehoorverlies (Single Sided Deafness - SSD) genoemd. Sommige kinderen worden geboren met SSD, maar het kan ook worden getriggerd door factoren als ziekte, trauma en blootstelling aan harde geluiden. Zonder behandeling kan dit beperkte vermogen om geluiden waar te nemen de voortgang van uw kind op school beïnvloeden. Het kan de ontwikkeling van zijn of haar essentiële taal- en spraakvaardigheden beperken1, wat wederom kan leiden tot leer- en gedragsproblemen2. Baha implantaten via beengeleiding kunnen een effectieve behandeling zijn voor kinderen met SSD. Zij herstellen het gehoor door geluid van het beschadigde oor naar het werkende binnenoor aan de andere kant te zenden. Dit helpt om het verstaan van spraak voor een kind te verbeteren - zo wordt het hem of haar gemakkelijker gemaakt om met schoolwerk bezig te zijn en met de leraar en klasgenoten te communiceren.

Wanneer moet ik ingrijpen?

Wanneer u de oplossingen die u kunnen helpen overweegt, is het belangrijk om rekening te houden met alle opties en mogelijkheden. Een medische professional kan de mogelijkheden met u doornemen en helpen de beste weloverwogen keuze te maken. Indien u nog niemand hebt om mee te praten, kunnen wij u helpen bij het vinden van een kliniek bij u in de buurt. Bij de overweging wat te doen, is het belangrijkste te beschikken over alle informatie.