Revalidatieposters voor kinderen

Posters met interactieve gehoorrevalidatie-oefeningen voor kinderen

Cochlear heeft 4 posters ontwikkeld, voor de gehoorrevalidatie van kinderen. Deze posters doorlopen de 4 verschillende fasen van het 'leren luisteren' en bevatten oefeningen om op een interactieve manier te oefenen met het kind.

  1. Bewustwording van geluiden - Leren luisteren start met de bewustwording van geluid. Het kind begint geluiden op te merken en reageert hierop.
  2. Betekenis geven aan geluid - In deze fase begint het kind een geluid te associëren met het bijhorende voorwerp en begint hij of zij bekende zinnetjes te herkennen. Geluiden krijgen nu steeds meer een betekenis.
  3. Discriminatie - Nu is het tijd om de verschillen te ontdekken tussen verschillende klanken en woorden.
  4. Auditief geheugen - De ontwikkeling van het auditief geheugen stelt een kind in staat om door te luisteren steeds meer informatie te horen, onthouden en verwerken. 

 

Klantendienst

Voor bijkomende informatie kan u ook steeds terecht bij:

Cochlear Benelux N.V.
Tel: +32 (0)15 79 55 77
Fax: +32 (0)15 79 55 70
Email: customerservice.bnl@cochlear.com