Belangrijke datums en jaarvergadering

Belangrijke datums

Aankondiging halfjaarlijks resultaat

18 februari 2020

Aankondiging jaarresultaat

18 augustus 2020

Opmerking: datums zijn onderhevig aan wijziging

Algemene jaarvergadering

De jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering 2019 van Cochlear werd gehouden op dinsdag 22 oktober 2019 om 10.00 uur (AEDT) in de Australian Securities Exchange, Exchange Square Auditorium, 20 Bridge Street, Sydney NSW 2000.

Voorgaande AGM’s

2018:

Cochlear AGM 2018 - Kennisgeving AGM

Cochlear AGM-webcast 2018 (audio en dia's)

2017:

Cochlear AGM 2017 - Kennisgeving AGM

Cochlear AGM-webcast 2017 (alleen audio)

2016:

Cochlear AGM 2016 - Kennisgeving AGM

Cochlear AGM-webcast 2016 (alleen audio)

2015:

Cochlear AGM 2015 - Kennisgeving AGM

Cochlear AGM-webcast 2015 (alleen audio)