Symptomen van gehoorverlies

Kennis van communicatiemijlpalen kan helpen om vroege symptomen van gehoorverlies te herkennen.

Three boys playing with toys

Baby's beginnen te horen en het ritme en de melodie van stemmen te herkennen in de eerste maanden na de geboorte. Zij reageren vaak met kirrende geluiden als u tegen ze praat. Een onbehandeld gehoorprobleem kan een verwoestende uitwerking hebben op het vermogen van kinderen om gesproken taal te leren. Dit heeft invloed op hun scholing, opleiding, carrièreperspectieven en algehele kwaliteit van leven. De communicatiemijlpalen die hieronder zijn opgesomd, kunnen u helpen vroege symptomen van gehoorverlies bij uw baby te herkennen. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw baby, neem dan contact op met uw medische professional voor een gehoortest.

Hoe baby's en kleine kinderen met normaal gehoor gewoonlijk reageren

 • Pasgeboren baby's - pasgeboren baby's zullen over het algemeen schrikken of „opschrikken” als reactie op plotselinge harde geluiden. Zij zullen soms ook hun hoofd in de richting van het geluid bewegen.
 • Met 2 maanden - is het gehoor van uw baby vooruitgegaan. Baby's zouden nu in staat moeten zijn om geluiden te horen in verschillende toonhoogtes, geluidssterktes en klanken.
 • Met 3-4 maanden - begint uw baby uw stem te herkennen (ouders) en kan hij medeklinkergeluiden (M, K, G, P en B) en een aantal klinkergeluiden maken.
 • Met 5-6 maanden - kan uw baby beginnen met giechelen. Gebrabbel begint meer op woorden te lijken.
 • Met 8-9 maanden - begint uw baby het verband tussen woorden en gebaren te begrijpen.
 • Met 11-12 maanden - begint uw baby simpele woorden als „melk”, „fles” en „bad” te begrijpen. Baby's beginnen nu ook woordjes als „mama” of „dag” („da”) te zeggen.

Baby's kunnen een uitgebreid gehooronderzoek nodig hebben als:

 • de screeningstest in het ziekenhuis wijst op een potentieel probleem
 • zij geen screeningstest hebben gehad in het ziekenhuis
 • zij niet de normale reacties ontwikkelen zoals ze hierboven zijn opgesomd.

(Kleine) kinderen kunnen een uitgebreid gehooronderzoek nodig hebben als zij:

 • niet reageren op dingen die tegen hen gezegd worden of het niet door lijken te hebben dat u iets tegen hen hebt gezegd
 • vragen om dingen te herhalen (dit geldt meer voor oudere dan voor jonge kinderen)
 • rechts en links moeten zoeken om de stem of het geluid te vinden
 • later beginnen met praten dan andere kinderen van dezelfde leeftijd (gebaseerd op verslagen van leraren, enz.)
 • woorden en zinnen niet op de juiste manier kunnen uitspreken
 • moeite hebben om één stem te horen als er meerdere mensen praten
 • snelle of zachte geluiden missen
 • slechte resultaten behalen op school.

Kinderen van alle leeftijden kunnen een uitgebreid gehooronderzoek nodig hebben als:

 • zij vragen om dingen te herhalen (dit geldt meer voor oudere dan voor jonge kinderen)
 • zij ziektes gehad hebben die gehoorverlies kunnen veroorzaken
 • er bij hen andere aandoeningen zijn gediagnosticeerd waar gehoorverlies soms deel van uitmaakt
 • zij medische behandelingen hebben ondergaan waarbij gehoorverlies als bijwerking kan optreden
 • er een familiegeschiedenis van gehoorproblemen is (gehoorverlies is erfelijk).

Veelvoorkomend gedrag bij kinderen met gehoorverlies

 • Verdrietig - omdat zij niet begrijpen waarom mensen tegen ze schreeuwen
 • Boos en gefrustreerd - omdat ze niet in staat zijn te horen of te communiceren
 • Verlegen - vooral bij mensen die ze niet kennen, omdat ze niet alles kunnen verstaan wat ze zeggen
 • Stil en teruggetrokken op school - als ze de leraar niet goed kunnen horen of aanwijzingen niet goed kunnen opvolgen
 • Uitputting - horen kost veel energie. Kinderen met een gehoorverlies zijn vaak uitgeput aan het einde van de dag
 • Misdragen - een „gedragsprobleem” kan soms een gehoorverlies bij kinderen maskeren. Vaak zijn „gedragsproblemen” het gevolg van frustratie over het niet goed kunnen horen
 • Lage eigenwaarde – mensen en leeftijdgenoten kunnen denken dat een kind een cognitieve achterstand heeft als het informatie mist en het kind kan gaan geloven dat het niet in staat is dingen te doen die zijn of haar leeftijdgenoten kunnen

 

Indien u denkt dat uw kind een gehoorprobleem heeft, neem contact op met de dichtstbijzijnde kliniek of een medische professional.