Het effect van gehoorverlies

Hoe eerder uw kind wordt getest, er gehoorverlies wordt gediagnosticeerd en hiervoor een behandeling wordt gestart, hoe groter de kansen dat hij of zij zich ten volste kan ontwikkelen.

Boy playing with blocks

Hoe gehoorverlies uw kind kan beïnvloeden

Onafhankelijk van cultuur of land lopen kinderen met onbehandeld gehoorverlies vaak achter op het gebied van taal, spraakontwikkeling, communicatie en zelfs cognitieve vaardigheden. Dit is wederom verbonden met isolatie, een lage eigenwaarde, leermoeilijkheden en gedragsproblemen1. Hoe eerder gehoorverlies optreedt in het leven van een kind, hoe ernstiger de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind als dit onbehandeld blijft. Net zo geldt, dat hoe eerder het gehoorverlies wordt geïdentificeerd en de interventie wordt gestart, hoe minder ernstig de uiteindelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind zullen zijn.

Elk moment telt

Er is geen moment te verliezen. Hoe eerder uw kind wordt getest, er gehoorverlies wordt gediagnosticeerd en hiervoor een behandeling wordt gestart, hoe groter de kansen dat het de voor hem of haar best mogelijke resultaten zal behalen wat betreft spraak- en taalvaardigheden. Vroege interventie is de beste manier om uw kind te helpen normaal op te groeien – in staat om naar gewone scholen te gaan, te communiceren met leraren en klasgenoten, nieuwe vrienden te maken en zich veilig te voelen in een wereld van geluid. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen waarbij passende versterking is aangemeten voordat zij zes maanden oud waren, taalvaardigheden kunnen ontwikkelen die gelijk zijn aan die van hun horende leeftijdgenoten2.

Wat is de volgende stap?

Maak een afspraak met een medische professional, die u kan adviseren over de beste opties voor uw kind. Indien u nog niemand hebt om mee te praten, kunnen wij u helpen bij het vinden van een kliniek bij u in de buurt. Zodra er bij uw kind gehoorverlies is gediagnosticeerd, dienen bij hem of haar zo snel mogelijk hoortoestellen te worden aangemeten. Hierdoor heeft uw kind enige toegang tot geluid en wordt het voorbereid op een implantaat indien dit de juiste optie is. Na de aanmeting van het hoortoestel dient u met een auditieve therapie te beginnen waarbij de familie centraal staat. U zult een cruciale rol spelen in de reis van uw kind op weg naar gehoor en taalontwikkeling. Maar het belangrijkste dat u kunt doen is gewoon actie ondernemen. Bedenk, er is geen moment te verliezen.

 

  1. Bidadi S, Nejadkazem M, Naderpour M. The relationship between chronic otitis media-induced hearing loss and the acquisition of social skills. Otolaryngol. head neck surg. 2008 Nov;139(5):665-70.
  2. American Speech and Hearing Association (ASHA) http://www.asha.org/public/hearing/treatment/child_aids.htm