Het verhaal van Chloe

Een Baha® implantaat hielp Chloe over haar gehoorverlies heen dat ze had opgelopen door chronische otitis media.

Baha users Chloe

Chloe was altijd al een 'drama queen', maar pas toen ze op haar tiende een Baha® systeem kreeg kon ze zich echt overgeven aan haar liefde voor acteren. Chloe is geboren met het syndroom van Down en het daarmee samenhangende gehoorverlies had invloed op haar spraakverstaan, taalontwikkeling en sociale interactie. Haar gehoor begon rond haar derde levensjaar te verslechteren en hoortoestellen hielpen haar maar een beetje. Chloe's moeder zei dat ze haar hoortoestellen vaak overal in huis probeerde te verstoppen!

Net als veel kinderen met het syndroom van Down waren Chloe's gehoorproblemen het gevolg van chronische oorinfecties (otitis media) doordat zich te veel vloeistof ophoopte in de smaller-dan-normale gehoorgangen. Door de jaren heen heeft ze vijf keer nieuwe buisjes gekregen - buisjes die in het trommelvlies werden aangebracht zodat er meer lucht bij kon komen, om de druk te verlichten en de overtollige vloeistof af te voeren. Maar bij de vijfde keer merkte Chloe's arts dat de gehoorgangen van Chloe's oren waren ingeklapt zodat het onmogelijk was om nogmaals buisjes te plaatsen.

Chloe's arts vertelde Chloe's moeder Jane dat een Baha-toestel een mogelijkheid voor Chloe was. Jane vertrok om na te denken over wat ze moest doen, ondersteund door leesmateriaal en een dvd.

“Mijn grootste zorg was dat Chloe onder narcose moest, maar nu weet ik dat de kleine operatie niets was vergeleken met het resultaat voor Chloe en wat het voor haar leven betekent,” zei Jane.

“Ik moet toegeven dat ik niet zoveel hoop had voor Chloe's gehoor, dus ik was compleet verbaasd toen ze na het inschakelen van haar geluidsprocessor in de auto op weg naar huis vroeg of de muziek zachter mocht. En toen moest ik de tv thuis ook zachter zetten. Onze levens staan niet langer meer in het teken van de geschreeuwde instructies en het liplezen. Ik kan Chloe nu roepen vanuit een andere kamer en dan hoort ze mij en we kunnen echt met elkaar spreken en dat is zo heerlijk.”

Maar de voordelen die de Baha-geluidsprocessor in Chloe's leven heeft gebracht, houden daar niet bij op. Volgens Chloe's moeder kon ze na haar implantatie de hoofdrol van Nancy op zich nemen in haar Downs drama-groepsproductie van Oliver. Haar schoolwerk gaat beter en ze vindt het eenvoudiger om contact te maken met groepjes vrienden. Ook haar logopedist zei dat ze een groot verschil merkte.

“Ik weet niet hoe ik moet uitleggen wat een verschil Chloe's Baha-systeem betekent in haar leven en eigenlijk in al onze levens. Ik wou dat ze er eerder één had gekregen, maar we genieten er nu volledig van. Niet alleen Chloe's gehoor is zoveel verbeterd, maar ze spreekt ook veel duidelijker en van losse woordjes zeggen is ze nu al overgestapt naar korte zinnetjes,” zei Jane

“Ze heeft meer zelfvertrouwen en ook meer gevoel voor humor gekregen. Ik wil gewoon dat ze een gelukkig leven heeft en dat ze doet wat ze leuk vindt. Wie weet, misschien komt ooit haar grote droom wel uit en kan ze op een groot podium staan.”

 

 

Opmerking: In de Verenigde Staten en Canada bedraagt de minimumleeftijd voor implantatie van een beengeleidingsimplantaat bij kinderen 5 jaar.