Vooruit met taal

Vooruit met Taal is geschreven voor ouders van kinderen die doof of slechthorend zijn en die de spraakontwikkeling van hun kind willen stimuleren. Vooruit met Taal kan ook gebruikt worden door professionals die werken met gezinnen of werkzaam zijn in het onderwijs.

LEAPing on with language