CR210 basisafstandsbediening

Nucleus 6 Remote Control
 • Gebruik de basisafstandsbediening niet indien deze ongewoon warm wordt. Stel uw specialist hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 • Kleine onderdelen, zoals de knoopcel batterij, kunnen een verstikkingsgevaar vormen. Houd het batterijdekseltje altijd gesloten. Vervang batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat kleine kinderen de batterij niet vervangen.
 • Aanpassingen aan dit product zijn niet toegestaan.
 • Gebruik UITSLUITEND een zachte droge doek om het oppervlak van de basisafstandsbediening schoon te maken.
 • Gebruik geen alcohol, huishoudelijke schoonmaakmiddelen of schuurdoeken om de basisafstandsbediening te reinigen.
 • Buig het scherm op de basisafstandsbediening niet en druk het niet samen.
 • Houd uw basisafstandsbediening droog.
 • De basisafstandsbediening niet uit elkaar halen, veranderen, vervormen of in water onderdompelen. Breng de basisafstandsbediening naar uw specialist als deze niet werkt. De garantie vervalt wanneer de afstandsbediening geopend wordt.
 • Bescherm de afstandbediening op vochtige en vervuilde plaatsen met risico op beschadiging.
 • Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.
 • Houd metalen voorwerpen uit de buurt van het scherm als de basisafstandsbediening aan staat, zij kunnen storingen veroorzaken.
 • Plaats de basisafstandsbediening niet in lichaamsdelen (bijv. mond).
 • Houd de basisafstandsbediening uit de buurt van heel jonge kinderen.