CP910 en CP920 geluidsprocessor

Nucleus 6 Sound Processor

Algemeen

 • Aanpassingen aan dit product zijn niet toegestaan.
 • Verwijderbare delen van het systeem (bijv. Snugfit, Mic Lock) kunnen kwijtraken of een verstikkingsgevaar vormen.
 • Sierkapjes voor de geluidsprocessor of voor de zendspoel kunnen ongeschikt zijn voor kinderen. Verwijderbare delen kunnen kwijtraken of een verstikkingsgevaar vormen.
 • Houd chemicaliën van droogsets uit de buurt van kleine kinderen. Inslikken van dit materiaal kan leiden tot ernstig inwendig letsel.

 

Processors en onderdelen

 • Verwijder de processor en zendspoel onmiddellijk bij ongemak of pijn (bijv. als het apparaat heet wordt of het geluid onaangenaam hard) en stel uw specialist hiervan op de hoogte. Verzorgers moeten regelmatig het apparaat controleren op oververhitting en letten op tekenen van ongemak of drukwonden op de plek van de zendspoel.
 • Verwijder de controle-oortelefoons direct als het geluidsniveau onaangenaam hard is en stel uw specialist hiervan op de hoogte.
 • Als de zendspoelmagneet te sterk is of in contact staat met de huid, kunnen drukwonden ontstaan op de plek van de zendspoel. Als dit gebeurt, of u ervaart ongemak op deze plek, neem dan contact op met uw specialist.
 • Zet het volume niet te hard, zodat het ook nog comfortabel is bij plotse harde geluiden.
 • Plaats het apparaat of de accessoires niet in lichaamsdelen (bijv. neus, mond). Gebruik de processor niet op zo een manier dat een vernauwing van de luchtwegen kan optreden (bijv. bij gebruik van het LiteWear snoer of het lange zendspoelsnoer).
 • Voorkom dat de processor of onderdelen ervan verstrikt raken met sieraden (bijv. oorhaak en oorbellen) of apparatuur.
 • Vermijd voortdurende druk op de zendspoel, wanneer deze in contact staat met de huid (bijv. op de zendspoel liggen tijdens het slapen of strakke hoofdbedekking dragen).
 • Geen op het lichaam gedragen batterijuitvoering vastmaken of dragen onder verschillende lagen kleding die in direct contact staan met de huid (bijv. in zakken of onder het hemd van een kind).
 • Controleer of alle snoeren die door een kind worden gebruikt, veilig aan de kleding zijn bevestigd.
 • Plaats de processor of onderdelen niet in huishoudelijke apparaten (bijv. magnetron, droger).
 • Breng geen aanpassingen aan de processor aan. De garantie vervalt wanneer er aanpassingen worden aangebracht.
 • Gebruik geen droogset met een ultraviolet C (UVC)-lamp (gebruik bijv. niet de Freedom Dry and Store).
 • Bewaar reservezendspoelmagneten veilig en houd ze uit de buurt van kaarten met een magneetstrip (bijv. creditcards, tickets voor openbaar vervoer, enz.).
 • Gebruikers van de geavanceerde modus – neem contact op met uw specialist als u het volume vaak aanpast of als het aanpassen van het volume onaangenaam voor u is.
 • De verwijderhulp voor de microfoonbeschermer is een scherp voorwerp. Het wordt afgeraden deze door kinderen te laten gebruiken.
 • De invoerhulp en pin voor de beveiligde oorhaak zijn scherpe voorwerpen. Het wordt afgeraden deze door kinderen te laten gebruiken.

 

Batterijen

 • Werp gebruikte batterijen direct en zorgvuldig weg overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Laad wegwerpbatterijen niet op.
 • Batterijen niet uit elkaar halen, vervormen, in water onderdompelen of in vuur gooien.
 • Vervang de hele set van twee wegwerpbatterijen uitsluitend door bij Cochlear verkrijgbare of door Cochlear aanbevolen high power zink-lucht batterijen. Wij raden powerone IMPLANT plus p675 zink-lucht batterijen aan. Wij raden het gebruik van zilver-oxide of alkaline batterijen af.
 • Gebruik geen wegwerpbatterijen door elkaar die verschillen van fabrikant, merk, type, leeftijd of eerder gebruik.
 • Plaats de batterijen op de juiste manier.
 • Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen en batterijladers die bij Cochlear verkrijgbaar zijn of die door Cochlear worden aanbevolen. Het gebruik van andere batterijen of batterijladers kan schade of letsel tot gevolg hebben.
 • Laad oplaadbare batterijen voor gebruik op.
 • Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van volwassenen.
 • Raak de batterijladercontacten niet aan en laat kinderen de batterijlader niet gebruiken zonder toezicht van volwassenen.
 • Zorg ervoor dat de batterijen geen kortsluiting maken (voorkom bijv. dat polen van batterijen elkaar raken, stop batterijen niet los in zakken, enz.).
 • Bewaar ongebruikte batterijen in de originele verpakking en op een schone, droge plaats. Verwijder de wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen en bewaar ze apart op een schone, droge plaats wanneer de processor niet wordt
 • gebruikt. Veeg batterijen af met een schone droge doek als ze vuil zijn.
 • Houd alle onderdelen van de beveiligde batterijmodule van de Cochlear Nucleus CP900 serie en knoopcel batterijen buiten bereik van kinderen. Verwijderbare delen kunnen kwijtraken of een verstikkingsgevaar vormen.
 • Stel de batterijen niet bloot aan hitte (laat ze bijv. niet liggen in het zonlicht, achter een raam of in een auto).
 • Gebruik geen beschadigde of vervormde batterijen. Wanneer de batterijvloeistof in contact komt met de huid of ogen, spoel dan met water en roep onmiddellijk medische hulp in.
 • Steek batterijen nooit in de mond. Bij inslikking neemt u contact op met uw arts of het plaatselijke antigifcentrum.

 

Akoestische component

 • Domes moeten regelmatig opnieuw geplaatst en vervangen worden om een optimale pasvorm en bevestiging te garanderen. Raadpleeg uw specialist voor advies bij niet passende akoestische componenten of ongemak.
 • Verwijder de akoestische component bij ongemak of pijn (bijv. als het geluidsniveau onaangenaam hard is) en stel uw specialist daarvan op de hoogte.
 • Neem contact op met uw specialist voor advies over de meest geschikte akoestische component voor kinderen.
 • Laat kinderen geen akoestische component vervangen zonder toezicht van volwassenen.
 • Houd alle delen van de akoestische component buiten bereik van kinderen. Verwijderbare delen (bijv. Power/Plus Domes en oorsmeersystemen) kunnen kwijtraken of een verstikkingsgevaar vormen.
 • Als de Power Dome of Plus Dome niet stevig bevestigd is aan de akoestische component kan deze eraf vallen en in uw gehoorgang terechtkomen. Als dit gebeurt, ga dan naar uw arts.
 • Verzorgers moeten regelmatig controleren of de akoestische component werkt op een comfortabel volumeniveau. Ga naar uw specialist indien het geluidsniveau onaangenaam wordt.