Instellingen van de processor herstellen

Richtlijnen over het resetten van uw geluidsprocessor.

Nucleus 6 Remote Assistant

Instellingen van de processor herstellen

Indien u de processor terug wilt zetten naar de instellingen die uw specialist heeft geïnstalleerd, kunt u de optie Instellingen herstellen op uw afstandsbediening selecteren. Dit zal het volume, de gevoeligheid en alle opties van de Geavanceerde modus terugzetten. 

De instellingen op de processor terugzetten:

  1. Houd de OK-toets ingedrukt tot het menu verschijnt.
  2. Druk op de pijltoets omhoog of omlaag om Instellingen herstellen te selecteren.
  3. Druk op de OK-toets.

Afstandsbediening terugzetten

Als de starttoets niet werkt of de afstandsbediening blokkeert, kunt u de afstandsbediening terugzetten door met een puntig voorwerp de resettoets aan de achterkant van de afstandsbediening in te drukken.

Dit zet de afstandsbediening terug naar de oorspronkelijke instellingen. 

U moet:

  • uw gewenste taal opnieuw selecteren
  • de geluidssterkte van de pieptonen op de afstandsbediening terugzetten (de standaardinstelling is Hard)
  • de afstandsbediening terug aan de geluidsprocessor koppelen
  • terugzetten of alarmberichten getoond of verborgen worden (de standaardinstelling is Tonen)
  • terugzetten of SCAN-iconen getoond of verborgen worden (de standaardinstelling is Tonen)
  • de modus terugzetten naar Eenvoudige modus of Geavanceerde modus (de standaardinstelling is Eenvoudige modus)
  • indien u een bilaterale gebruiker bent, de instellingen links/rechts terugzetten (de standaardinstelling is Samen).