Alarmschermen

Problemen verhelpen voor alarmschermen.

Nucleus 6 Remote Assistant

De afstandsbediening geeft alarmschermen weer als zich problemen voordoen. Deze schermen bevatten informatie voor het verhelpen van problemen:

Sommige alarmen zijn waarschuwingen (bijv. BATTERIJ AFSTANDSBEDIENING BIJNA LEEG), andere alarmen geven acties aan die ondernomen moeten worden voordat u de afstandsbediening verder kunt gebruiken (bijv. LAAD BATTERIJ).

Alarm terwijl scherm vergrendeld is.

Indien de alarmen zich voordoen terwijl de afstandsbediening vergrendeld is, zal de afstandsbediening een pieptoon produceren en zal het scherm “wakker worden” met een vergrendeld scherm dat ook het alarm toont. Ontgrendel de afstandsbediening om het alarm te beëindigen.

Buiten bereik alarm

Indien u buiten bereik bent, verschijnt er een alarm op het Startscherm en onderaan alle volgende schermen. U zult echter geen geluidssignaal horen.

Aanpassen terwijl buiten bereik

Indien u de processor wilt aanpassen terwijl buiten bereik, verschijnt een volledig scherm met alarm buiten bereik. U kunt het alarm beëindigen door op de OK-toets te drukken. U komt dan terug op het laatste scherm waar u was.