Problemen met uw geluidsprocessor oplossen

Dit gedeelte is nuttig als u problemen ondervindt met uw Cochlear™ Baha® 4 geluidsprocessor.

 

Controleer eerst de werking van de batterij

De eerste stap bij het oplossen van problemen met uw geluidsprocessor is controleren of de batterij naar behoren werkt. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot diverse problemen, zoals: geen geluid, een haperend geluid, een zwak geluid, een vervormd geluid, een krakend of zoemend geluid en streaming-problemen. De oorspronkelijke, bij de geluidsprocessor geleverde batterijen voldoen aan onze meest recente aanbevelingen.

Als het probleem zich blijft voordoen, nadat u de batterij heeft gecontroleerd en/of vervangen volgens de gebruikershandleiding van de geluidsprocessor, ga dan naar onderstaande lijst en aanbevelingen.

Als er geen geluid is:

 1. Zorg ervoor dat de geluidsprocessor aan staat door de voorste toets ingedrukt te houden.
 2. Als de geluidsprocessor is ingesteld op het DAI-programma, schakel dan over naar Programma 1 of 2 door kort op de middelste toets te drukken.
 3. Verhoog het volume door de voorste toets op de bovenzijde van uw geluidsprocessor in te drukken
 4. Vervang het batterijdeurtje als de microfoonafdekking te vuil is of verstopt zit.

Als er sprake is van een gebrekkig geluid, zoals feedback of fluiten:

 1. Zorg ervoor dat voorwerpen zoals brillen, helmen, enz. niet in aanraking komen met de behuizing van uw Baha geluidsprocessor.
 2. Verlaag het volume als dit te hoog is ingesteld.
 3. Zorg ervoor dat het batterijdeurtje goed geplaatst is.
 4. Vervang het batterijdeurtje als dit beschadigd is.
 5. Als bovenstaande adviezen het probleem niet verhelpen, kan het zijn dat de programmering moet worden aangepast. Neem contact op met uw audioloog.

Als het geluid vervormd is of onderbroken wordt:

 1. Het volume is mogelijk te hoog ingesteld Verlaag het volume.
 2. Verwijder het batterijdeurtje en plaats het op de juiste wijze terug.
 3. Vervang het batterijdeurtje als dit beschadigd is.
 4. Plaats uw geluidsprocessor een nacht in een droogset om eventueel vocht te verwijderen.
 5. Als uw abutment zit los, neem dan contact op met uw audioloog. PROBEER NOOIT ZELF HET ABUTMENT VAST TE DRAAIEN.
 6. Als bovenstaande adviezen het probleem niet verhelpen, kan het zijn dat de programmering moet worden aangepast (bijv. op basis van een individuele feedbackmeting). Neem contact op met uw audioloog.

Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding voor verdere instructies.

 • Gebruikershandleidingen voor uw geluidsprocessor
 •