Op reis met uw geluidsprocessor

De Cochlear™ Baha® 4 geluidsprocessor is ontwikkeld om u ten volle aan het leven te laten deelnemen. Dit gedeelte bevat de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden voordat u gaat vliegen.

Travelling with your Baha Sound Processor

Vliegtuigmodus

Aan boord van een vliegtuig moet de draadloze functionaliteit worden uitgeschakeld, omdat deze het verzenden van radiosignalen tijdens de vlucht kan belemmeren. Om de draadloze functionaliteit uit te schakelen:

  1. Zet de geluidsprocessor eerst uit door de toets voor volumeverlaging langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.
  2. Baha 4 Sound ProcessorHoud de programmatoets (middelste) ingedrukt en zet de geluidsprocessor aan door kort op de toets voor volumeverhoging te drukken. Er klinkt een geluidssignaal (5 piepjes) ter bevestiging dat de vliegtuigmodus geactiveerd is.

Om vanuit de vliegtuigmodus de draadloze functionaliteit weer in te schakelen, zet u de geluidsprocessor uit en weer aan. Er klinkt een geluidssignaal (10 dubbele piepjes) ter bevestiging dat de vliegtuigmodus geactiveerd is.

Als de geluidsprocessor uitschakelt omdat de batterij wordt verwijderd, kan deze in de vliegtuigmodus worden ingeschakeld door de programmatoets ingedrukt te houden en de batterij opnieuw te plaatsen.


Wat moet ik doen als ik op de luchthaven door de veiligheidscontrole ga?

De metaaldetectoren en beveiligingsscanners op luchthavens zullen geen schade toebrengen aan uw geluidsprocessor. In de meeste gevallen is het niet nodig om uw geluidsprocessor af te doen wanneer u door een metaaldetectorpoortje gaat.

Als het beveiligingspersoneel (bijvoorbeeld op luchthavens) meer informatie vraagt over uw Baha geluidsprocessor en het implantaat, toon dan het instructiekaartje voor veiligheidscontrole. U vindt dit kaartje in het reisgedeelte van de Baha Support App of in dit gedeelte.


Wat moet ik meenemen wanneer ik op reis ga?

Wanneer u op reis gaat, vergeet dan niet het volgende mee te nemen:

  • Extra batterijen
  • Reservedeurtjes voor het batterijcompartiment
  • Reinigingsset
  • Een doosje waarin u uw geluidsprocessor veilig kunt opbergen wanneer u hem niet gebruikt
  • Droogset (als u naar vochtige gebieden gaat)
  • Instructiekaartjes voor veiligheidscontroles

De droogset gebruiken in vochtige omgevingen

Het is belangrijk dat uw geluidsprocessor nooit nat wordt. Doe hem daarom af wanneer u gaat douchen of zwemmen. Gebruik een paraplu of draag een hoed als het regent. U kunt de geluidsprocessor ook af doen om schade te vermijden.

Als de geluidsprocessor per ongeluk nat wordt, open dan het batterijdeurtje en verwijder de batterij onmiddellijk. Plaats de geluidsprocessor gedurende een nacht in een droogset.