Uw geluidsprocessor aanpassen

In dit gedeelte vindt u informatie over het aanpassen van het volume, het overschakelen naar een ander programma en het wijzigen van de instellingen van uw Cochlear™ Baha® 4 geluidsprocessor.

Baha user Anna

Het volume aanpassen

Uw audioloog heeft het volumeniveau van uw geluidsprocessor ingesteld en de geluidsprocessor geprogrammeerd voor specifiek gebruik aan ofwel de linker-, ofwel de rechterzijde van uw hoofd (op de afbeeldingen ziet u de geluidsprocessor aan de rechterzijde). Wanneer de geluidsprocessor is bevestigd, kunt u met de voorste toets het volume verhogen en met de achterste toets het volume verlagen.

U kunt het volumeniveau aanpassen terwijl u uw geluidsprocessor draagt. Ondersteun de geluidsprocessor aan de onderzijde met uw duim en bedien met uw wijsvinger de toetsen op de bovenzijde van de geluidsprocessor.

Telkens wanneer een volumetoets wordt ingedrukt, klinkt er een piepje. Wanneer u het minimale of maximale volumeniveau bereikt, klinkt er een lange pieptoon.

Als het niet lukt om het volume zoveel te verhogen of verlagen als u zou willen, neem dan contact op met uw audioloog zodat deze de geluidsprocessor op uw behoeften kan afstemmen.


Overschakelen naar een ander programma

Switching program on your Baha 4 Sound Processor

Op uw Baha 4 geluidsprocessor kunnen maximaal vier verschillende programma’s voor verschillende luisteromgevingen geprogrammeerd worden. Om over te schakelen naar een ander programma, drukt u kort op de middelste toets. U krijgt hoorbare signalen afhankelijk van het programma dat u heeft gekozen (er klinkt één piepje voor Programma 1; er klinken twee piepjes voor Programma 2; enz.).

Een optioneel DAI-programma (voor directe audio-input), dat uw audioloog kan instellen, stelt u in staat uitsluitend te luisteren naar geluiden van accessoires die via de DAI binnenkomen. In alle andere programma's wordt input via de DAI gecombineerd met input via de microfoon.

U kunt overschakelen naar een ander programma terwijl u uw geluidsprocessor draagt. Ondersteun de geluidsprocessor aan de onderzijde met uw duim en bedien met uw wijsvinger de toetsen op de bovenzijde van de geluidsprocessor.


Draadloze audio-streaming

Baha 4 Sound Processor Wireless Streaming

Om voor uw draadloze accessoires draadloze audio-streaming te activeren, drukt u op de middelste toets en houdt u deze ingedrukt totdat er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging.

U kunt audio-streaming activeren terwijl u uw geluidsprocessor draagt. Ondersteun de geluidsprocessor aan de onderzijde met uw duim en bedien met uw wijsvinger de toetsen op de bovenzijde van de geluidsprocessor.


Cochlear Baha afstandsbediening (optioneel)

Cochlear Baha Remote Control Wireless Accessories

Met de nieuwe Cochlear Baha afstandsbediening kunt u de instellingen van uw Baha 4 geluidsprocessor draadloos aanpassen. Met behulp van de eenvoudig te gebruiken toetsen en het heldere display kunt u overschakelen naar een ander programma, het volume aanpassen, de streaming-modus activeren en de status van de geluidsprocessor controleren zonder de geluidsprocessor aan te raken of af te doen.

Lees meer over Cochlear draadloze accessoires.