Uw geluidsprocessor bedienen

In dit gedeelte leest u hoe u uw Cochlear™ Baha® 4 geluidsprocessor bedient, hoe u instellingen wijzigt, hoe u overschakelt naar een ander programma en waar u als ouder, docent of verzorger van iemand met een Baha 4 geluidsprocessor rekening mee moet houden.

Baha user Agnes

Overzicht

Baha 4 Sound Processor features

  1. Deurtje van het batterijcompartiment
  2. Directe audio-ingang (DAI)
  3. Microfoons
  4. Volumetoets omhoog/omlaag & Aan/uit-toets*
  5. Kunststof snapkoppeling
  6. Programmatoets & Toets voor draadloze audio-streaming
  7. Volumetoets omhoog/omlaag & Aan/uit-toets*
  8. Bevestigingspunt voor het veiligheidskoordje

* Als u de geluidsprocessor aan de rechterzijde draagt: toets 4 = Aan en Volume omhoog. Toets 7 = Uit en Volume omlaag.
Als u de geluidsprocessor aan de linkerzijde draagt: toets 7 = Aan en Volume omhoog. Toets 4 = Uit en Volume omlaag.

Uw geluidsprocessor aan- en uitzetten

Uw audioloog heeft uw geluidsprocessor geprogrammeerd voor specifiek gebruik aan ofwel de linker-, ofwel de rechterzijde van uw hoofd (op de afbeeldingen ziet u de geluidsprocessor aan de rechterzijde). Wanneer de geluidsprocessor op het hoofd is geplaatst, kunt u met de voorste toets de geluidsprocessor aanzetten en met de achterste toets de geluidsprocessor uitzetten.

Om uw geluidsprocessor aan te zetten, drukt u kort op de Aan-toets (4 voor de rechterzijde, 7 voor de linkerzijde). Om uw geluidsprocessor uit te zetten, houdt u de Uit-toets (4 voor de rechterzijde, 7 voor de linkerzijde) gedurende 2 seconden ingedrukt. Als de geluidsprocessor weer wordt aangezet, keert deze terug naar de standaardinstelling (Programma 1).


De geluidsprocessor schoonmaken

Baha sound processor cleaning wipes

Veeg de behuizing van de geluidsprocessor schoon met een geluidsprocessordoekje. Gebruik geen water bij het schoonmaken van de geluidsprocessor.

Baha sound processor cleaning

Borstel de snapkoppeling schoon met de zachte geluidsprocessorborstel. Oefen geen overmatige kracht uit op de snapkoppeling, omdat dit de geluidsprocessor kan beschadigen.