Statusindicatoren

De Cochlear™ Baha® 3 geluidsprocessor (BP100) is voorzien van hoorbare en visuele indicatoren die u met behulp van piepjes en lampjes feedback geven over de status van de geluidsprocessor. In dit gedeelte leest u hoe u deze signalen moet interpreteren.

Status indicators for your Baha sound processor

Statusindicatoren (piepjes en lampjes) interpreteren

  • Wanneer u de geluidsprocessor aanzet, knipperen de lampjes. Als de lampjes oranje knipperen, is uw geluidsprocessor geprogrammeerd voor gebruik aan de rechterzijde van uw hoofd. Als de lampjes blauw knipperen, is uw geluidsprocessor geprogrammeerd voor gebruik aan de linkerzijde van uw hoofd.
  • Telkens wanneer u op de volumetoets drukt, klinkt er een piepje. Wanneer u het standaard volume bereikt, knippert het lampje twee keer kort/klinken er twee korte piepjes. Wanneer u het minimale of maximale volumeniveau bereikt, licht het lampje lang op/klinkt er een lange pieptoon.
  • Wanneer de batterij nog ongeveer 1 uur kan werken, klinken er driemaal 2 piepjes/knippert het LED-lampje driemaal 2 keer als waarschuwing dat de batterij spoedig moet worden vervangen. Vanaf dat moment kunt u een afname van de versterking waarnemen. Als de batterij helemaal leeg is, zal de geluidsprocessor piepen/knipperen en vervolgens uitschakelen.
  • U kunt overschakelen naar een ander programma door op de middelste toets te drukken wanneer de geluidsprocessor aan staat. Er is één piepje/flits voor Programma 1; er zijn twee piepjes/flitsen voor Programma 2; enz.

Opmerking: Uw audioloog kan de lampjes en de piepjes uitschakelen, als u dat wenst. De oranje en blauwe indicatielampjes die knipperen bij het aanzetten van de geluidsprocessor kunnen echter niet worden uitgeschakeld.