De batterij vervangen

Door de batterij regelmatig te controleren en zo nodig te vervangen, zorgt u ervoor dat uw Cochlear™ Baha® geluidsprocessor altijd blijft werken.

Using batteries with your Baha 4 Sound Processor

De batterij vervangen

Gebruik voor uw Baha 3 Power (BP110 Power) geluidsprocessor nieuwe zink-luchtbatterijen van het type 675.

Stap-voor-stap handleiding


  1. Schuif het batterijdeurtje voorzichtig naar beneden tot u een ‘klik’ voelt. Nu kunt u het deurtje verwijderen.

  2. Haal de oude batterij eruit. Gebruik hierbij zo nodig de meegeleverde magnetische batterijverwijderhulp. Gooi de batterij weg volgens de lokale voorschriften.

  3. Verwijder de sticker van de '+' zijde van de nieuwe batterij (raak het onderliggende oppervlak niet aan). Plaats de nieuwe batterij, waarbij de '+' zijde van de batterij naar het '+' teken in het batterijcompartiment is gericht.

  4. Plaats het batterijdeurtje en schuif het voorzichtig weer dicht.

Waarschuwing voor bijna lege batterij

Wanneer de batterij nog ongeveer 1 uur kan werken, klinken er driemaal 2 piepjes/knippert het LED-lampje driemaal 2 keer als waarschuwing dat de batterij spoedig moet worden vervangen. Vanaf dat moment kunt u een afname van de versterking waarnemen. Als de batterij helemaal leeg is, zal de geluidsprocessor piepen/knipperen en vervolgens uitschakelen.


De batterijtester gebruiken

Baha battery tester

Plaats de batterij in de tester, met het plusteken[+] naar boven gericht en druk deze tegen de metalen strip. In het display wordt het resterende vermogen aangegeven. Hoe meer balkjes, hoe meer vermogen de batterij nog heeft.