Voordelen van bilaterale cochleaire implantatie

Girl sitting on a couch

Om alledaagse geluiden in stereo waar te nemen, moeten we in staat zijn met beide oren te horen. Voor kandidaten voor en gebruikers van cochleaire implantaten is bilaterale implantatie (cochleaire implantaten in beide oren) de ideale oplossing voor een volledige hoorervaring.

Het bilaterale verschil


Wanneer slechts één oor goed functioneert, kan het horen van geluiden om u heen moeizaam zijn. Dit komt omdat uw hoofd werkt als een barrière voor geluid dat uit verschillende richtingen komt. Bilaterale cochleaire implantaten helpen een geluidswaarneming van 360 graden mogelijk te maken – zoals bij het natuurlijke gehoor.

Demonstration of unilateral cochlear implantation Demonstration of bilateral cochlear implantation

Unilateraal horen

Indien geluid door slechts één oor wordt gehoord, is het voor de hersenen moeilijk om de afstand en de richting van het geluid te verwerken. Dit maakt het moeilijk om de bron van veel geluiden te lokaliseren of te focussen op één enkele stem in een groep mensen.

Bilateraal horen

De mogelijkheid om geluiden met twee oren te horen, geeft het effect van horen in stereo. Het stelt u in staat zachte geluiden en spraak op afstand op te pikken, één enkele stem te onderscheiden van achtergrondgeluiden en te bepalen uit welke richting geluid komt.

Vroege implantatie en toekomstige technologie


Stimulatie van het tweede oor helpt de cruciale zenuwbanen in de hersenen te vormen die nodig zijn om te kunnen horen. Als het oor niet wordt gestimuleerd door een hoortoestel of een cochleair implantaat, dan kunnen deze cruciale banen zich niet ontwikkelen en dit kan invloed hebben op de toegankelijkheid van toekomstige technologieën voor de gebruiker.

De toepassing van toekomstige hoortechnologie is onbekend en de verwachte timing is onzeker. Ondertussen wordt er bij implantaatontwerp en chirurgische technieken naar gestreefd om de haarcellen intact te laten, zodat gebruikers toegang hebben tot toekomstige technologie als deze beschikbaar wordt.

Voordelen van bilaterale implantatie

  • Betere aansluiting

Horen met twee oren kan het verstaan van spraak in lawaaierige omgevingen, zoals op het werk, in de klas of in een druk restaurant, verbeteren. Bilaterale gebruikers geven ook aan dat volume en tonen beter klinken met twee implantaten dan met één.

  • Meer vertrouwen

De mogelijkheid om met twee oren te horen stelt ons in staat accurater vast te stellen waar geluiden vandaan komen. Hierdoor voelen wij ons zekerder en veiliger in alledaagse situaties, zoals bij het oversteken van de straat.

  • Evenwichtiger en ontspannener

Bilaterale implantaten kunnen zorgen voor een evenwichtigere perceptie van geluid, waardoor het makkelijker wordt om alledaagse geluiden te horen, inclusief muziek, zonder de continue inspanning die verbonden is met gehoorverlies.

  • Geen zorgen

Er zeker van zijn dat uw kind goed kan horen op school, zorgt ervoor dat u zich minder zorgen maakt. Studies tonen aan dat kinderen die slechts met één oor horen, tien keer meer kans hebben om te blijven zitten dan hun bilateraal horende medeleerlingen. Zij hebben ook twee keer zoveel kans om gedragsproblemen in de klas te ontwikkelen.1

  • Cochlear - ontwerpen met bilateraal horen in gedachten

Omdat Cochlear alle Nucleus® implantaatsystemen ontwerpt met bilateraal horen in gedachten, heeft de keuze voor Cochlear voor het tweede oor van u of uw kind veel voordelen.

Footnotes

  1. B.R.Peters, M.D. Rationale for Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults. Cochlear White Paper Oct 07.