Kom ik in aanmerking voor Vistafix®?

Het Vistafix Systeem helpt misvormingen in het gelaat te herstellen.

Getting a Baha solution

Het is ontworpen om de bevestiging en het cosmetische resultaat van aangezichtsprothesen te verbeteren en u snel weer het vertrouwen en plezier in uw dagelijkse leven terug te geven.

Mensen kunnen in aanmerking komen voor Vistafix® als gevolg van:

  • Brandwonden
  • Verkeersongevallen
  • Aangeboren aandoeningen (bijv. atresie/microtie, Treacher-Collins syndroom)
  • Chirurgie (bijv. kankerchirurgie)
  • Andere vormen van trauma

Voor meer informatie over het verkrijgen van een botverankerde prothese met het Vistafix 3 Systeem voor uzelf of voor uw kind kunt u contact opnemen met uw arts.

 

*OPMERKING: In de Verenigde Staten en Canada bedraagt de minimumleeftijd voor implantatie via directe beengeleiding bij kinderen 5 jaar.