Wie is een Vistafix® kandidaat?

Vistafix professionals Kerstin and Joakim

Het Vistafix® systeem helpt mensen te rehabiliteren met misvormingen in het gelaat. Het is speciaal ontworpen om de resultaten van aangezichtsprothesen te verbeteren, waardoor patiënten hun actieve levensstijl met hernieuwd zelfvertrouwen kunnen hervatten en een betere kwaliteit van leven hebben.

Baha user Evelyn at cafe

Algemene oorzaken van misvorming

  • Brandwonden
  • Verkeersongevallen
  • Aangeboren aandoeningen (bijv. atresie/microtia, Treacher-Collins syndroom)
  • Chirurgie (bijv. kankerchirurgie)
  • Andere vormen van trauma

Neem contact met ons op

Het Vistafix-systeem is niet beschikbaar op alle markten; de beschikbaarheid van het product is onderhevig aan wettelijke goedkeuring. Neem contact op met uw plaatselijke Cochlear-vertegenwoordiger voor meer informatie over uw markt.