Kandidaatbeoordeling

Om goed te kunnen bepalen of iemand een kandidaat is, moet er een uitgebreide reeks van audiologische tests worden uitgevoerd.

Clinic setting showing a male with a femal clinician

 

Audiologische beoordeling kan inhouden: 

  • Audiogram en hoorgeschiedenis
  • Controle of het middenoor functioneert
  • Controle of de haarcellen functioneren
  • Controle of de gehoorzenuw functioneert
  • Optimalisering van het hoortoestel en een proefperiode
  • Controle of de patiënt geschikt is voor een hoortoestel
  • Controle van het gehoor met hoortoestel en audiogram met hoortoestel
  • Controle of een hoortoestel voordeel oplevert en spraakperceptietest
  • Voor kinderen: mijlpalen in de ontwikkeling en gedragsreacties op geluid