Wie komt in aanmerking voor een Nucleus systeem?

Cochleaire implantaten zijn elektronische apparaten voor volwassenen en kinderen die onvoldoende baat hebben bij conventionele hoortoestellen.

Cochlear Nucleus 5 recipient Natalie Dong