Kandidaten beoordelen

Met een reeks audiologische test kunt u vaststellen of het Baha® systeem de beste oplossing voor uw patiënt is. De patiënt kan ook een testband dragen om het Baha® systeem uit te proberen voordat de beslissing voor een implantaat wordt genomen.

Het Baha ® systeem werkt onafhankelijk van de ernst van het conductieve gedeelte van het gehoorverlies omdat het het buiten- en middenoor omzeilt. De beengeleidingsdrempel is daarom de meest relevante meting in de audiologische beoordeling. Gebruik de air-bone gap en de beengeleidingsdrempels van de kandidaat als richtlijn voor de voordelen die verwacht kunnen worden bij een keuze voor Baha in plaats van een luchtgeleidend hoortoestel. Ook het vergelijken van de resultaten van functionele verbeteringsmetingen bij testen in het vrije veld, met en zonder de geluidsprocessor, is nuttig.

Kandidaten met een air-bone gapvan meer dan 30 dB zijn goede kandidaten voor Baha.1-5 Bij een gemengd verlies mag de perceptieve component niet groter zijn dan 65 dB.

Aanbevolen audiologische beoordelingen voor volwassenen

  • Toonaudiometrie (gemiddelde beendrempels bij 500, 1000, 2000 en 3000 Hz)
  • Beengeleidingsdrempels (500, 1000, 2000 en 3000 of de PTA-waarde)
  • Spraakaudiometrie (d.w.z. HINT/QuikSin test, maximale-spraakverstaanbaarheidstest)
  • Vrije-veldtest* (Baha-geluidsprocessor op een testband of teststaafje of een Baha Softband en geluid dat uit luidsprekers komt)
  • Spraak in ruis test met en zonder hulpmiddelen (Baha-geluidsprocessor op een testband of teststaafje of een Baha Softband, spraak en ruis aangeboden via de luidsprekers)

Vrije-veldtest

Laat de patiënt de geluidsprocessor dragen op een testband/Baha Softband om de voordelen ervan te bepalen. Het wordt aanbevolen een krachtiger geluidsprocessor te gebruiken voor deze test om de gehoordrempels met hoortoestel op een implantaat beter weer te geven. Dit omdat de huid het signaal van de Baha met 10-15 dB dempt.

Kandidaten met SSD

Voor patiënten met SSD raden we aan om de kandidaat het voordeel te laten beoordelen in situaties waarmee ze normaal gesproken moeite hebben. Leen de kandidaat een geluidsprocessor en een Baha Softband of hoofdband en instrueer hem/haar de voordelen te beoordelen in zijn/haar dagelijks leven. Deze test moet worden uitgevoerd met een krachtiger geluidsprocessor om de percutane demping te compenseren.

Literatuur

  1. Hol MK, Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW. Long-term results of bone-anchored hearing aid recipients who had previously used airconduction hearing aids. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 2005;131(4):321-5.
  2. McDermott AL, Dutt SN, Reid AP, Proops DW. An intra-individual comparison of the previous conventional hearing aid with the boneanchored hearing aid: The Nijmegen group questionnaire. The Journal of Laryngology and Otology 2002(28):15-9.
  3. Mylanus EA, Snik AF, Cremers CW. Patients’ opinions of boneanchored vs conventional hearing aids. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 1995;121(4):421-5.
  4. Mylanus EA, van der Pouw KC, Snik AF, Cremers CW. Intraindividual comparison of the bone-anchored hearing aid and air-conduction hearing aids. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 1998;124(3):271-6.
  5. Flynn MC, Sadeghi A, Halvarsson G. Baha solutions for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants Int 2009;10 Suppl 1:43-7.