Bilateraal

Indien u slechts één oor behandelt van een patiënt met bilateraal gehoorverlies, worden de mogelijkheden van Baha® niet volledig benut.

Baha user Josh

Overwin bilateraal gehoorverlies met Baha®

Indien u slechts één oor behandelt van een patiënt met bilateraal gehoorverlies, worden de mogelijkheden van Baha® niet volledig benut. Door het gehoorverlies bilateraal te behandelen, kan de patiënt het veel gemakkelijker krijgen in het dagelijks leven en kan hij/zij genieten van sociale omstandigheden waarin geluid uit verschillende richtingen komt. De patiënt zalook beter kunnen horen in rumoerige situaties.

Bewezen voordelen voor patiënten

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het hebben van een gehoorverlies aan één zijde en met het gebruik van een hoortoestel aan één zijde bij mensen die aan beide zijden een gehoorverlies hebben. In een enquête beoordeelden mensen met een onevenwichtig gehoorverlies zichzelf als meer benadeeld dan mensen met een evenwichtig gehoorverlies.1

Het voordeel van Baha aan beide zijden (bij een gehoorverlies aan beide zijden) is ook goed gedocumenteerd. De belangrijkste verbeteringen die gerapporteerd zijn, zijn een verbeterd vermogen om geluiden te lokaliseren en een verbeterd hoorvermogen in veeleisende luistersituaties.2-4 Ook wordt in diverse onderzoeken een toename van de tevredenheid met de hooroplossing geconstateerd.5-6

Aanvullend onderzoek toont aan dat tijdens de ontwikkeling van het auditieve systeem in de eerste levensjaren, de input van geluid via beide oren mogelijk van belang is voor een normale ontwikkeling.7

Voordelen van het behandelen van beide oren

 • Beter horen in een rumoerige omgeving
 • Gemakkelijker geluiden lokaliseren
 • Gemakkelijker genieten in sociale situaties
 • Betere levenskwaliteit
 • Muziek en geluid worden aangenamer

Literatuur

 1. Gatehouse S, Noble W. Interaural asymmetry of hearing loss, Speech, Spatial and Qualities of hearing scale (SSQ) disabilities and handicap. Int J Audiol 2004;43(2):100-114.
 2. Priwin C, Stenfelt S, Granström G, Tjellström A, Håkansson B. Bilateral Bone-Anchored Hearing Aids (BAHAs): an audiometric evaluation. The Laryngoscope 2004;114(1):77-84.
 3. van der Pouw CT, Snik AF, Cremers CW. Audiometric results of bilateral bone-anchored hearing aid application in patients with bilateral congenital aural atresia. The Laryngoscope 1998;108(4/1):548-53.
 4. Zeitooni M, Sadeghi A, Flynn MC. Benefits of localization and speech perception in patients fitted with bilateral Baha or air conduction hearing aid. Proceedings of the 11th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies; 2010; Stockholm, Sweden.
 5. Burrell SP, Cooper HR, Reid AP, Proops DW. Patient satisfaction with Bilateral bone-anchored hearing aids: the Birmingham experience. J Laryngol Otol Suppl 2002 Jun 1;37-46.
 6. Ho EC, Monksfield P, Egan E, Reid A, Proops D. Bilateral Bone-Anchored Hearing Aid: Impact on Quality of Life Measured With the Glasgow Benefit Inventory. Otol Neurotol 2009 Oct;30(7):891-6.
 7. Popescu MV, Polley DB. Monaural deprivation disrupts development of binaural selectivity in auditory midbrain and cortex. Neuron 2010 Mar 11;65(5):718-31.