DiaLog

Een handleiding voor de hoorspecialist over datalogging met Nucleus 6: help uw patiënt zijn doelstellingen sneller te bereiken.

 

Als hoorspecialist weet u dat de rapportage door de patiënt niet altijd nauwkeurig is. Wanneer een patiënt niet de verwachte vooruitgang boekt, kan data logging of gegevensregistratie de patiënt helpen om sneller zijn doelstellingen te bereiken.

Data logging is een functie in het Cochlear™ Nucleus® 6 systeem die u waardevolle, objectieve en gefundeerde feedback verschaft over de luisteromgeving van uw patiënt en zijn gebruik van het apparaat. Een nauwkeurig inzicht kan u helpen om problemen sneller op te lossen, een doeltreffendere begeleiding te bieden en op termijn waardevolle behandelingstijd uit te sparen.

Met DiaLog hebben we een handleiding samengesteld om u te helpen om minder tijd te besteden aan het identificeren van problemen en meer aan het begeleiden van patiënten en het oplossen van het probleem. DiaLog bevat reële voorbeelden die als leidraad kunnen dienen voor gesprekken met patiënten en ouders, patiëntspecifieke informatie en bijkomende bronnen van informatie om u, indien gewenst, verder te informeren over bepaalde thema’s.

 

Stuur ons uw vragen of opmerkingen