Gedragscompetenties

Onze bedrijfscultuur steunt op zeven globale gedragscompetenties, die zijn afgestemd op onze missie, visie en strategische doelstellingen.

Onze bedrijfscultuur steunt op zeven globale gedragscompetenties, die zijn afgestemd op onze missie, visie en strategische doelstellingen. Deze bieden duidelijke verwachtingen over de vereisten om te slagen in uw specifieke rol en dragen zo bij tot het behalen van Cochlears doelstellingen en objectieven. Dit gedragscompetentiemodel zorgt ervoor dat u kunt groeien in uw rol, vaardigheden en kennis om de beste resultaten te halen.

 

Global behavioural competencies - leading with innovation and vision

Toonaangevend in innovatie & visie

Denkt strategisch voor zowel korte als lange termijn; handelt met een mondiale blik om de bedrijfsresultaten te verbeteren; stelt traditionele methoden in vraag; beïnvloedt anderen door het voorbeeld te geven; vertaalt ideeën naar concrete acties.

Global behavioural competencies - taking personal accountability

Persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen

Bepaalt en bereikt uitdagende organisatorische doelstellingen; past technologie toe als ondersteuning in het beheren van taken en processen; past hoge kwaliteitsstandaarden toe; onderneemt vroeg actie.

Global behavioural competencies - analytical thinking and problem solving

Analytisch denken & oplossen van problemen

Is in staat om doeltreffend en direct beslissingen te nemen; stelt veronderstellingen in vraag en betwist ze; grijpt en moedigt het oplossen van problemen aan; bepaalt verschillende oplossingen voor problemen op een creatieve manier.

Global behavioural competencies - contributing to team performance

Bijdragen tot teamprestaties

Verdedigt het idee van één groot team en van een organisatie zonder grenzen; bevordert team spirit, moraal en eensgezindheid; communiceert en identificeert open en transparant verbeterpunten.

Global behavioural competencies - collabration with others

Samenwerking met anderen

Communicatie gebeurt altijd in twee richtingen; communiceert duidelijk en doeltreffend informatie en ideeën naar anderen; vertoont en benadrukt een klantgerichte aanpak.

Global behavioural competencies - personal effectiveness

Persoonlijke doeltreffendheid

Biedt uitdagingen het hoofd en berekent risico's; vertoont een engagement om bij te leren en te groeien op professioneel en persoonlijk vlak; komt beloftes na; voelt zich persoonlijk tevreden over de gemaakte keuzes op vlak van werkbalans.

Global behavioural competencies - personal effectiveness

Technische competentie

beheerst de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de individuele functie.

Vacatures

Zoek naar alle vacatures binnen onze regio.

Kantoor in Benelux Kantoor in Europa
Contacteer ons!

Cochlear Benelux NV
Mechelen Campus - Industrie Noord
Schaliënhoevedreef 20, Building i
B-2800 Mechelen
België

Tel.: +32 (0)15 795511
Fax: +32 (0)15 795500

Wegbeschrijving