Cochlear juicht actieplan WHO voor gezond gehoor toe om doofheid en gehoorverlies wereldwijd te voorkomen

31 mei, 2017

SYDNEY — 31 mei, 2017: Cochlear Limited (ASX: COH), de wereldleider op het gebied van implanteerbare hooroplossingen, is verheugd over het nieuws dat de Wereldgezondheidsassemblee (WHA) vandaag een resolutie heeft ondersteund die een actieplan bevat voor een beleid voor een gezond gehoor en de voordelen erkent van preventie, interventie en behandeling van gehoorverlies wereldwijd.

De WHA, het bestuursorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, World Health Organization), waartoe senior gezondheidsleiders van 192 lidstaten behoren, heeft opnieuw bevestigd dat concrete stappen moeten worden ondernomen om vooruitgang te boeken in de aanpak van de stijgende toename van gehoorverlies. De resolutie benadrukt dat gehoorverlies een belangrijk volksgezondheidsprobleem is waaraan elke regering een hogere prioriteit moet verlenen en een nationaal actieplan moet voor ontwikkelen om het aan te pakken.

Naar schatting leven volgens de WHO meer dan 360 miljoen mensen — meer dan 5 procent van de wereldbevolking — met invaliderend gehoorverlies, waarvan 32 miljoen kinderen.1 Met toenemende prevalentiecijfers werden de totale kosten van gehoorverlies dat niet wordt aangepakt, recent geschat op $750 miljard dollar per jaar.1

De WHA-resolutie schetst praktische, kostenbesparende stappen, te beginnen bij bewustzijn, gehoorscreeningprogramma's op cruciale momenten in het leven en ondersteunende hoortechnologieën, zoals cochleaire implantaten, toegankelijker maken voor degenen die ze nodig hebben.

Chris Smith, Cochlear CEO & President, verwelkomde de leidinggevende regeringsleiders op het vlak van gezondheidsbeleid van over heel de wereld.

"Deze resolutie geeft hoop aan mensen met invaliderend gehoorverlies, ongeacht hun leeftijd of waar ze vandaan komen," zei Smith. "In sommige landen worden kinderen met gehoorverlies uitgesloten van onderwijs. Volwassenen met gehoorverlies kunnen geen werk vinden of hun mogelijkheden niet ten volle ontplooien en oudere volwassenen worden geconfronteerd met dure gezondheidsproblemen wanneer gehoorverlies niet wordt behandeld."

"De jury is niet langer in beraad – doofheid en gehoorverlies zijn vastgesteld als een belangrijk algemeen volksgezondheidsprobleem en de leidinggevende beleidsbepalende instantie inzake gezondheid heeft gezegd dat het tijd is voor actie. Bij Cochlear worden wij gedreven door onze missie om het leven van mensen met gehoorverlies te verbeteren. Als expert inzake een gezond gehoor slaan wij de handen in elkaar met andere belanghebbenden om een bijdrage te leveren in de aanpak van dit algemene gezondheidsprobleem.

"Deze resolutie is een belangrijke mijlpaal en wanneer ze wordt ingevoerd kan ze de enorme last verlichten waaronder miljoenen mensen en veel samenlevingen gebukt gaan."

De resolutie zet een aantal kritieke stappen uiteen om de impact van doofheid en gehoorverlies aan te pakken, waaronder:

 • Verhoogd bewustzijn onder besluitvormers en het grote publiek over de hoge mate waarin gehoorverlies voorkomt en zijn sociale en economische impact.
 • Verbeterde toegang tot betaalbare, kwalitatieve hoortechnologieën en producten, inclusief hoorapparaten en cochleaire implantaten, als deel van gezondheidszorg voor iedereen.
 • Verbeterde screeningprogramma's om ooraandoeningen en gehoorverlies vroeg te identificeren, waarbij de nadruk ligt op baby's, jonge kinderen en oudere volwassenen.
 • Verhoogd bewustzijn van gehoorverlies door lawaai en maatregelen invoeren die beroepsmatige, ecologische en recreatieve blootstelling aan geluid aanpakken.
 • Betere gegevensverzameling over ooraandoeningen en gehoorverlies om besluitvormers op beleidsvlak op te leiden en te informeren zodat zij gemotiveerde strategieën kunnen ontwikkelen.

Veel oorzaken van gehoorverlies kunnen worden vermeden door volksgezondheidsmaatregelen; naar schatting kan 60 procent van het gehoorverlies bij kinderen worden voorkomen. Dit cijfer is hoger (75 procent) in landen met lage en gemiddelde inkomens dan in landen met hoge inkomens (49 procent).2

Naar schatting komt de productie van hoorapparaten momenteel slechts tegemoet aan 10 procent van de algemene behoefte.3 De voordelen van cochleaire implantaten worden algemeen erkend voor kinderen2,4,5 en bewijs toont aan dat cochleaire implantatie voor volwassenen een doeltreffende ingreep is voor een veel bredere groep kandidaten dan voordien werd verondersteld.6

Over Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear is wereldleider op het gebied van implanteerbare hooroplossingen. Het bedrijf telt wereldwijd 3.000 medewerkers en investeert jaarlijks meer dan AUD$100 miljoen in onderzoek en ontwikkeling. De producten omvatten hoorsystemen voor cochleaire implantaten, implantaten via beengeleiding en akoestische implantaten. Ruim 450.000 mensen van alle leeftijden in meer dan 100 landen horen nu dankzij Cochlear. www.cochlear.com/nl

Over cochleaire implantaten

De handelsnaam voor cochleaire implantaten gefabriceerd door Cochlear, is Cochlear™ Nucleus®-cochleaire implantaten. De goedgekeurde indicaties voor het gebruik van Cochlear Nucleus-cochleaire implantaten is de behandeling van matig tot zeer ernstig gehoorverlies. Vraag uw arts of medische professional om advies over behandelingen voor gehoorverlies. Zij kunnen u adviseren over een geschikte oplossing voor de gehooraandoening. Alle producten dienen alleen gebruikt te worden zoals aangegeven door uw arts of zorgverlener. Niet alle producten van Cochlear zijn in alle landen verkrijgbaar. Contacteer uw plaatselijke vertegenwoordiger van Cochlear.

 

 

 

 

 

Verwijzingen

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Gegevensblad nr*300 [Internet]. 2017 [geciteerd februari 2017]. Beschikbaar op: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
 2. WHO Childhood hearing loss: act now, here is how! 2016 [geciteerd woensdag 10 mei 2017].  Beschikbaar op: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/
 3. WHO, World Bank. World report on disability. Genève: Wereldgezondheidsorganisatie. 2011. Beschikbaar op http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/  
 4. Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. New England Journal of Medicine. 2007 Dec 6;357(23):2380-7.
 5. Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.
 6. Lamb B, Archbold S.  Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation. [geciteerd 10 mei 2017]. Beschikbaar op: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667
Media informatie

Voor media informatie, gelieve contact op te nemen met:

Lies Vermeiren
E-Mail: lvermeiren@cochlear.com
Tel: +32 (0) 15 79 55 77