מצבים בריאותיים

יש מגוון רחב של מצבים רפואיים בהם ליקוי שמיעה הוא סימפטום או תוצאה שלהם.