תאריכים מרכזיים ואספות כלליות שנתיות

תאריכים מרכזיים

הודעה על תוצאות אמצע שנה

18 בפברואר 2020

הודעה על תוצאות השנה המלאה

18 באוגוסט 2020

הערה: התאריכים כפופים לשינויים

כנס שנתי כללי

האספה הכללית השנתית של Cochlear Ltd לשנת 2019 נערך ב-10:00 בבוקר ביום שלישי, 22 באוקטובר 2019, בבורסה האוסטרלית לניירות ערך, בכתובת Exchange Square Auditorium, 20 Bridge Street, Sydney NSW 2000.

אספות כלליות שנתיות קודמות

2018:

האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2018 – הזמנה לאספה הכללית השנתית

שידור אינטרנטי של האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2018 (שמע ושקופיות)

2017:

האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2017 – הזמנה לאספה הכללית השנתית

שידור אינטרנטי של האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2017 (שמע בלבד)

2016:

האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2016 – הזמנה לאספה הכללית השנתית

שידור אינטרנטי של האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2016 (שמע בלבד)

2015:

האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2015 – הזמנה לאספה הכללית השנתית

שידור אינטרנטי של האספה הכללית השנתית של Cochlear לשנת 2015 (שמע בלבד)