Sensorineuraalinen kuulonalenema

Nimitys sensorineuraalinen kuulonalenema kuvaa kaksi eri ongelmaa: sensorisen aleneman sisäkorvassa ja neuraalisen aleneman, joka koskee kuulohermoa.

Sensoneural hearing loss

Mikä se on?

Menneisyydessä sensorineuraalisesta kuulonalenemasta käytettiin nimitystä ”hermostoperäinen kuurous”. Nyt me tiedämme, että useimmissa tapauksissa ongelma on enemmän peräisin sisäkorvasta kuin kuulohermosta. Kuitenkin me niputamme nämä kaksi ongelmaa yhteen, koska sisäkorva ja kuulohermo ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat yhdessä.

Tässä on toinen syy siihen, miksi kuulonalenemaa tulisi hoitaa nopeasti – kuulojärjestelmän ’alavirran’ neuraaliset osat tarvitsevat syöttöä ’ylävirran’ sensorisilta osilta, jotta ne kasvaisivat ja pysyisivät terveinä.

Mistä se johtuu?

Sensorineuraalisella kuulonalenemalla on monenlaisia syitä, jotka voidaan yleisesti jakaa kahteen ryhmään: synnynnäiset ja hankitut.

Synnynnäinen kuulonalenema on olemassa jo syntymähetkellä. Se on vastasyntyneiden vauvojen tavallisin ongelma. Se voidaan joko periä tai epänormaali kehitys voi aiheuttaa sen sikiövaiheessa. Ennen rokotuksen keksimistä, äidin vihurirokko oli tavallinen synnynnäisen kuurouden syy.

Syntymän jälkeen hankittu kuurous voi johtua monenlaisista tekijöistä. Näihin kuuluvat trauma, presbyakuusi (ikääntymisestä johtuva kuulonalenema), koneiden tai tuliaseiden melulle altistuminen, Menieren tauti ja aivokalvontulehdus. Kuulonaleneman voivat laukaista myös ototoksiset lääkkeet – jotka vahingoittavat korvaa, mutta saattavat olla välttämättömiä joidenkin hengenvaarallisten sairauksien hoidossa. Kuulohermon tuumori voi aiheuttaa harvinaisemman neuraalisen kuulonaleneman.

Mistä merkeistä sen tunnistaa?

Molemmissa korvissa esiintyvä sensorineuraalinen kuulonalenema tarkoittaa, että sinulla saattaa olla vaikeuksia ymmärtää kyllin kovaltakin vaikuttavaa puhetta. Yhdessä korvassa se voi aiheuttaa vaikeuksia paikallistaa ääniä tai kuulla, kun taustalla on melua.

Miten sitä hoidetaan?

Sensorineuraalisen kuulonaleneman hoito vaihtelee sen mukaan, miten vaikea kuulonalenemasi on ja onko alenema molemmissa korvissa vai vain toisessa.

Kaksi korvaa

Kuulolaitteista on apua useimmille ihmisille, joilla on lievä tai keskivaikea kuulonalenema molemmissa korvissa. Vakavammantasoisten kuulonalenemien yhteydessä kuulolaitteista ei toisinaan ole tarpeeksi apua. Näin on siksi, että sensorineuraalinen kuulonalenema saa äänet vääristymään. Äänten voimistaminen kuulolaitteilla saa ne kuulostamaan voimakkaammilta, mutta ei välttämättä selvemmiltä. Jopa hyvälaatuiset kuulolaitteet voivat kuulostaa vääristyneiltä, jos sisäkorva on vahingoittunut vaikeasti.

Jos kärsit vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta eikä kuulolaitteista ole enää apua sinulle, saatat haluta lisää tietoa sisäkorvaistutteista. Sisäkorvaistute on kirurgisesti istutettava elektroninen laite – se ohittaa korvan vaurioituneen sisäosan ja stimuloi suoraan kuulohermoa. Toisin kuin pelkkään äänen voimistamiseen perustuvat kuulolaitteet sisäkorvaistutteet muuntavat ääniaallot sähköisiksi pulsseiksi tavalla, joka jäljittelee luonnollista kuuloasi.

Lue lisää Nucleus®-järjestelmästä

Yksi korva

Jos sinulla on lievä tai vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema yhdessä korvassa, perinteinen kuulolaite on kaikkein tavallisin hoitovaihtoehto. Kuulolaitteet vaativat kuitenkin jonkin verran käytettävää kuuloa. Niistä ei ole apua erittäin vaikean kuulonaleneman yhteydessä.

Erittäin vaikeiden alenemien yhteydessä Baha®-luujohtoistutteet voivat välittää äänen luuta pitkin, vaurioituneesta korvasta toisen puolen toimivaan sisäkorvaan. Tämä tekee puheen ymmärtämisen meluisissa tilanteissa helpommaksi ja vähentää kuuron puolen äänten vaimennusta. Jos hyvässä korvassasi on normaali kuulo tai vähäinen kuulonalenema, luujohtoistute voi olla sinulle hyvä vaihtoehto.

Lue lisää Baha-järjestelmästä