Kuulonaleneman asteet

Koetun kuulonaleneman määritteenä voidaan käyttää tasoja lievä, keskivaikea, vaikea tai erittäin vaikea.

A man listenting to the audiologist

Kuulotestit mittaavat kuinka paljon ääntä voimme kuulla. Testejä on monia erilaisia. Klinikka tai kuulonhuollon ammattilainen valitsee sinun tai lapsesi kuulon kannalta parhaat testit. Kuulotestien tuloksen näkee kaaviosta, jota kutsutaan audiogrammiksi.

Kuulon testaus auttaa oman tai lapsesi mahdollisen kuulo-ongelman tyypin määrittämisessä ja auttaa terveydenhoidon ammattilaista löytämään parhaat hoitomahdollisuudet.

Kuulonalenema määritetään kuulokynnyksen avulla desibeleinä (dBHL). Tämä numero esittää hiljaisinta tasoa, jonka sinä tai lapsesi voi kuulla. Kuulokynnystä voidaan mitata sekä pelkkien äänien että puheen kautta ja se voidaan kirjata molemmille korville (bilateraalinen) tai kummallekin erikseen (unilateraalinen).

Kuulonaleneman määritteenä käytetään tasoja lievä, keskivaikea, vaikea tai erittäin vaikea.

 • Normaali kuulo
  Kuulet hiljaisia ääniä 20 dBHL -arvoon asti.
 • Lievä kuulonalenema
  Kuulonalenema paremmassa korvassasi 25 – 39 dBHL:n välillä.
  Sinulla on ongelmia seurata puhetta meluisassa ympäristössä.
 • Keskivaikea kuulonalenema
  Kuulonalenema paremmassa korvassasi 40 – 69 dBHL:n välillä
  Sinulla on ongelmia seurata puhetta ilman kuulolaitetta.
 • Vaikea kuulonalenema
  Kuulonalenema paremmassa korvassasi 70 – 89 dBHL:n välillä.
  Vaatii tehokkaan kuulokojeen tai istutteen.
 • Erittäin vaikea kuulonalenema
  Kuulonalenema paremmassa korvassasi 90 dBHL.
  Joudut turvautumaan pääasiassa huuliltalukemiseen ja/tai viittomakieleen tai istutteeseen.

Jos epäilet itselläsi tai lapsellasi kuulo-ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään klinikkaasi tai terveydenhoitoalan ammattilaiseesi.